• சிலாபம் மீனவர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சினைகள்
• தீக்கிரையாகியுள்ள தோட்டக் குடியிருப்புக்கள்
• தீர்வு கிடைக்குமா தீகவாபிய மக்களது யானைப் பிரச்சினைக்கு?
• உதவியை நாடும் கூட்டுறவுச் சங்கங்கள்

# vimeo.com/57511161 Uploaded 82 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

Development Diaries

Young Asia Television Plus

Moving on from war and conflict to peace and development

Politics and Policy; North East Reconstruction; Regional Voices and Diaspora Talk. Stories and reports that you will hear only on YATV.

Every Wednesday on TNL TV at 7.25 pm, Sanvardana Satahan


+ More

Moving on from war and conflict to peace and development

Politics and Policy; North East Reconstruction; Regional Voices and Diaspora Talk. Stories and reports that you will hear only on YATV.

Every Wednesday on TNL TV at 7.25 pm, Sanvardana Satahan in Sinhala, every Saturday on TNL TV at 7.25 pm, Abivirithiyin Thedal in Tamil & once a month in English.

youngasia.tv

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels