Fixed Gear

Here's a recap of the event that was held from 18th till 20th of May 2012 at the EXPO Danga City Mall, Johor Bahru.

"J.O.Y.C.E adalah program yang disusun khas bersempena dengan I`M YOUTH 2012, bertujuan untuk memberi ruang kepada belia mempamerkan kreativiti, bakat, serta berkongsi bakat secara kreatif. Acara sukan ekstrem juga tersenarai dalam program ini khas untuk belia dan belia waris menuju wawasan 2020 di Johor Bahru."

johorbahruyouthconventionexhibition.wordpress.com/

# vimeo.com/46591564 Uploaded 1,104 Plays / / 2 Comments Watch in Couch Mode

Fixed Gear

Carlos Hernandez

Anything and Everything Fixed Gear Bike related.

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels