1. MUDr. Hana Kahleová, PhD. pracuje v Centre diabetológie Inštitútu klinickej a experimentálnej medicíny v Prahe pod vedením predsedkyne Českej diabetologickej spoločnosti prof. Terézie Pelikánovej. Na podnet MUDr. Kahleovej zrealizovali v Centre diabetológie IKEM polročnú štúdiu o vplyve vegetariánskej stravy na organizmus diabetikov, počas ktorej sledovali inzulínovú rezistenciu, hmotnostný úbytok a oxidačný stres. Dosiahnuté výsledky spôsobili v danej oblasti revolúciu. Hana Kahleová skúmala v poslednej dobe tiež vplyv frekvencie jedál na cukrovku 2. typu. Je spoluautorkou knihy Vegetariánska strava v liečbe diabetu.
    Táto prednáška odznela v Banskej Bystrici.

    # vimeo.com/78432452 Uploaded 224 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode
  2. Ohromné maličkosti pre pohodové manželstvo - valentínsky večer o maličkostiach, ktoré robia z manželstva "nebo na zemi". Pri príležitosti Národného týždňa manželstva prednáša Mgr. Milena Mikulková.

    # vimeo.com/89520978 Uploaded 589 Plays / / 0 Comments Watch in Couch Mode

Prednášky

ZborBB Plus

Prednášky

Browse This Channel

Shout Box

Channels are a simple, beautiful way to showcase and watch videos. Browse more Channels. Channels