Centar za promociju nauke PRO

Joined
Belgrade

User Stats

Profile Images

User Bio

Центар за промоцију науке је државна институција надлежна за промоцију и популаризацију науке.

Основан је током пролећа 2010. Законом о научноистраживачкој делатности („Сл. гласник РС“ бр. 18/10) Републике Србије. Након што је 23. новембра исте године уписан у регистар као јавна установа, Центар је преузео све послове промоције и популаризације науке од надлежног министарства.

Но, Центар за промоцију науке је више од обичне установе.

Он је део стратешког програма развоја Србије као економије знања, у којој иновативност и повезаност представљају кључне ресурсе.

External Links

Following

  1. Adam Setapen

Recently Uploaded

+ See all 216 videos

Recent Activity

  1. Ne mogu da verujem na kakav način se dodvoravate popovima! Nauka nije verovanje, bar ne u smislu koji iznosi govornik sa desne strane. Suština nauke je sumnja, pa kako onda može biti verovanje?