Culture.pl PRO

Joined
Warsaw, Poland

User Stats

Profile Images

User Bio

It is an Internet portal dedicated to the Polish culture, whose main task is to promote the achievements of Polish artists around the world. This rich compendium of knowledge is comprised of an information part about the cultural events in Poland and abroad, and a database containing biographic entries, essays, descriptions of works, presentations of cultural institutions and other materials.

Portal stworzony i prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza, poświęcony polskiej kulturze. Głównym jego celem jest promownie na świecie polskich twórców. Stanowi bogate kompendium wiedzy, podzielone na część informacyjną: wydarzenia kulturalne w kraju i za granicą oraz część encyklopedyczno - słownikową zawierającą biogramy twórców, eseje, opisy dzieł, prezentacje instytucji kultury i inne.

External Links

Following

 1. piotr wagner
 2. Akademia Kolberga
 3. Jarek Tokarski
 4. Etienne Meyer
 5. archmag
 6. UBERcut
 7. WWAA
 8. shams
 9. Zachęta
 10. Olga Mykytei
 11. Slingshot
 12. Małgorzata Jurczak
 13. RASTER GALLERY
 14. Pola i Marcin
 15. zwanola
 16. Multimedia Studio
 17. H1987
 18. something wonderful

+ See all 675