Culture.pl PRO

Joined
Warsaw, Poland

User Stats

Profile Images

User Bio

It is an Internet portal dedicated to the Polish culture, whose main task is to promote the achievements of Polish artists around the world. This rich compendium of knowledge is comprised of an information part about the cultural events in Poland and abroad, and a database containing biographic entries, essays, descriptions of works, presentations of cultural institutions and other materials.

Portal stworzony i prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza, poświęcony polskiej kulturze. Głównym jego celem jest promownie na świecie polskich twórców. Stanowi bogate kompendium wiedzy, podzielone na część informacyjną: wydarzenia kulturalne w kraju i za granicą oraz część encyklopedyczno - słownikową zawierającą biogramy twórców, eseje, opisy dzieł, prezentacje instytucji kultury i inne.

External Links

Following

 1. WWAA
 2. shams
 3. Zachęta
 4. Olga Mykytei
 5. Slingshot
 6. Małgorzata Jurczak
 7. RASTER GALLERY
 8. Pola i Marcin
 9. zwanola
 10. Multimedia Studio
 11. H1987
 12. something wonderful
 13. JT Singh
 14. Red Giant
 15. Kasia Sadowska
 16. Martyna Iwańska
 17. Ian Wood
 18. Tony Zhou

+ See all 669