Culture.pl Plus

Joined
Warsaw, Poland

User Stats

Profile Images

User Bio

It is an Internet portal dedicated to the Polish culture, whose main task is to promote the achievements of Polish artists around the world. This rich compendium of knowledge is comprised of an information part about the cultural events in Poland and abroad, and a database containing biographic entries, essays, descriptions of works, presentations of cultural institutions and other materials.

Portal stworzony i prowadzony przez Instytut Adama Mickiewicza, poświęcony polskiej kulturze. Głównym jego celem jest promownie na świecie polskich twórców. Stanowi bogate kompendium wiedzy, podzielone na część informacyjną: wydarzenia kulturalne w kraju i za granicą oraz część encyklopedyczno - słownikową zawierającą biogramy twórców, eseje, opisy dzieł, prezentacje instytucji kultury i inne.

External Links

Following

 1. COPERNICUS FESTIVAL
 2. ARRI Channel
 3. Vizrt
 4. Jules Guerin
 5. Creative COW
 6. daniel naranjo
 7. Piotr Stasik
 8. Karolina Juras
 9. wzornictwo_org
 10. Color Grading Central
 11. Cinefii
 12. ANNAW
 13. PEPERSKI
 14. Michał Dolny
 15. POKA FILM
 16. Nacion LIBCAMP
 17. VoxAppeal
 18. stereogum

+ See all 646