Difi PRO

Joined
Oslo og Leikanger

User Stats

Profile Images

User Bio

Difis visjon er å utvikle offentlig sektor. Vi bidrar spesielt der det offentlige står overfor større, gjennomgripende utfordringer, og bidragene våre kan utgjøre en forskjell. Digitalisering av offentlig sektor og bedre offentlige anskaffelser er sentrale områder i årene fremover.

Kunnskap om organisering og ledelse i staten er vesentlig for å oppnå resultater innen disse områdene. Derfor er Difis strategi knyttet opp mot tre innsatsområder: Kunnskapsbasert forvaltningsutvikling, digitale tjenester og gode innkjøp.

External Links