Filmovi

Joined
Białystok, Poland

User Stats

Profile Images

User Bio

We are group of students working together in Film Student Association - FILMOVI on Faculty of Architecture on Bialystok University of Technology in Poland. We create videos and animations, we also adore junction of film and motion graphics with architecture.

Jesteśmy grupą studentów pracujących razem w Filmowym Kole Naukowym FILMOVI z Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej. Tworzymy filmy i animacje, także wielbimy stykanie się filmu i ruchomej grafiki z architekturą.

External Links

Following

  1. FSM