Glädjeklick Plus

Joined
Halland

User Stats

Profile Images

User Bio

Hundkurser som bygger på glädje och samarbete! En relation med tillit är A och O! Effektiv träning är ytterst viktigt för oss (vi har inte tid med ineffektiv träning) och vi sysslar både med tävling, vardagslydnad samt problembeteenden.

Vi fokuserar vår träning på belöning av rätt beteende samt missad belöning resp utsläckning av fel beteende; vi tycker det är viktigt att uppmuntra hundens initiativförmåga, dvs det är hunden som jobbar och klurar för att få sin belöning; vi använder oss systematiskt av en inlärd förstärkare (ex klicker, visselpipa, etc); vi fokuserar i princip enbart på sånt vi ser händer, dvs inte på vad som eventuellt försiggår i hundens tankevärld.

På det viset skapar vi hundar som lär sig med glädje och där inlärningen sitter kvar även efter lång frånvaro av repetition. Det ska vara kul att träna hund!

External Links

Following

  1. M Jose Jumalpa
  2. Siv Svendsen