دیروز امروز فردا

Your membership in this group is pending until moderator approval

دیروز امروز فردا

Shahed شاهد Created by Shahed شاهد

برنامه ای جدید از نوع خود در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران که مسائل فرهنگی دینی و سیاسی جامعه را با دعوت از چهره های شناخته شده و کارشناس مورد بحث و بررسی قرار می دهد

Browse This Group

This is a Vimeo Group. Groups allow you to create mini communities around the things you like. Check out other interesting groups. Groups