Lingua Galega TV

Joined
Galicia

User Stats

Profile Images

User Bio

LINGUAGALEGA.TV é un espazo televisivo creado por Xan Leira e producido por Acuarela Comunicación sll para a divulgación e promoción da lingua galega. O marco legal, histórico e emotivo da nosa iniciativa susténtase na Lei de Normalización Lingüística de Galicia (1983), en cuxo preámbulo se di: “A lingua é a maior e máis orixinal creación colectiva dos galegos, é a verdadeira forza espiritual que lle dá unidade interna á nosa comunidade. Únenos co pasado do noso pobo, porque del a recibimos como patrimonio vivo, e uniranos co seu futuro, porque a recibirá de nós como legado da identidade común”. O artigo 1 establece: “O galego é a lingua propia de Galicia. Todos os galegos teñen o dereito de coñecelo e de usalo”.

External Links