MAFIN

Joined
Kosice, Slovakia

User Stats

Profile Images

User Bio

MANIFEST

Každý nový deň je pre človeka výzvou. Výzva s ktorou prichádzame my nechce ostať iba náhodným vzplanutím mysle, práve naopak, chce prehovoriť ku generácii, ktorá prehovorí ku generácii, ktorá príde po nej. Naším zámerom je vplývať v zárodku, v tom mieste mysle, kde vzniká presvedčenie. Presvedčenie je jadrom názoru, na ktorý chceme vplývať. Nie my ho chceme pretvárať. Chceme aby sa samo začalo meniť vplyvom vlastného úsudku. Preto volíme cestu tvorivého uvažovania, cestu, ktorá vedie človeka k nečakaným riešeniam.

Riešiť konflikt silou je odveký pokus o nájdenie zmieru, nie však mieru. Našou snahou je ponúknuť tím, ktorí sa cítia odlišne, aby poznali, že tento stav mysle nie je akýmsi hriechom ani chorobou. Je naopak tým čo robí našu dobu takou aká je. Náš svet musí byť odlišný. Náš názor byť iný. Náš výzor však ostáva. Komunikácia ukazuje, že ľudia sú organizmy, ktoré plynú svetom na spoločnej vlne. Nechajme prehovárať rôzne jazyky, rôzne formy. Vykročme k lepšej budúcnosti. Pozerajme sa na svet prostredníctvom obrazu, ktorý sa nám ponúka. Obrazu ktorý je výrazom a symbolom zároveň. Prostredníctvom obrazu človeka.

External Links

Following

  1. INI Gallery
  2. Kar Mrokar