Mirel Opris

Joined
Timisoara

User Stats

Profile Images

User Bio

Pompier profesionist o viață.

Acord consultanță situații de urgență (P.S.I. și P.C.) , asistență tehnică de specialitate privind apărarea împotriva incendiilor la:
- stabilirea de comun acord cu reprezentantul persoanei juridice a personalului cu atribuțiuni în domeniu;
- emiterea actelor de autoritate (dispoziții, decizii);
- elaborarea documentelor de instruire a personalului;
- identificarea riscurilor de incendiu ;
- obținerea avizului/autorizației de securitate la incendiu și intermedierea unde se impune cu societăți specializate.;
- identificarea de soluții tehnice pentru eliminarea riscului de incendiu prin măsuri de protecție activă;
-întocmirea permisului/autorizației de lucru cu foc deschis;
- organizarea echipelor de primă intervenție pe locul de muncă ;
- întocmirea planului de intervenție;
- stabilirea mijloacelor de intervenție....
3.Competenţe profesionale :

a. 2004 – Verificator M.L.P.A.T. siguranţa la foc pentru construcţii Cc, Certificat de atestare tehnico-profesional eliberat de Ministerul Transporturilor Costrucțiilor și Turismului (M.T.C.T.) oferă competenţa de verificare a proiectelor de execuţie la construcțíi cerinţa C)”
b.2005 - Expert tehnic extrajudiciar siguranța la foc a construcțiilor și instalațíilor;
c. 2012 - Brevet de pompier specialist eliberat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență ( I.G.S.U.), ;
d. Curs – specialist în domeniul securității și sănătății în muncă (S.S.M.)

External Links

  • Pompierii Timișoara - Pompierii zi de zi TREBUIE SA intervină pentru stingerea incendiilor, salvarea persoanelor Si bunurilor Materiale, accidende de circulație Sau Alte situații de Urgenta (inundații, cutremure ...) din Timișoara, Județul Timiș ....
  • Curs Cadru tehnic PSI - Cursul SE adresează agenților economici, autorităților Publice, CAT SI persoanelor fizice.

Following

  1. TechSoup Romania
  2. Spreaker
  3. Strada Unlimited
  4. BURN
  5. Dropping Plates
  6. TSO Photography
  7. Astray Films