or cancel
 1. Panos Picks

  by Panos Pictures

  58 Videos / 26 Followers

  Inspiring uses of photography and film; experimental, art, documentary, and new technologies.

 2. Piotr Malecki | Short documentary films

  by Piotr Malecki

  13 Videos / 12 Followers

  Short documentary films by photojournalist and filmmaker Piotr Malecki

 3. Z miasta Warszawa

  by Piotr Malecki

  6 Videos / 1 Follower

  Fotoreportaże i krótkie filmy dokumentalne o mieszkańcach stolicy i jej najbliższych okolic. Projekt wspierany jest przez stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Storna internetowa…

 4. Warsaw Stories

  by Piotr Malecki

  6 Videos / 1 Follower

  Short documentary films about life in Warsaw

Browse Channels

Channels Piotr Malecki

Channels are simple, beautiful ways to showcase and watch videos. Learn more about Channels, browse all Channels, or create a new Channel. Vimeo Plus members can create unlimited Channels.

+ Create a new Channel

Also Check Out