Psykologi, Umeå universitet PRO

Joined
Umeå

User Stats

Profile Images

User Bio

Psykologi handlar om tankar, känslor, beteenden och interaktion med andra. Instiutionen för psykologi vid Umeå universitet bedriver verksamhet inom utbildning och forskning, i samverkan med andra vetenskaper inom och utanför Sverige.

Psykologi är ett av Umeå universitets mest populära ämnen med många sökanden till de program och fristående kurser som ges. Institutionen har ett brett kursutbud och har varje termin cirka 675 kursstudenter. Kurserna bygger på forskning, då alla lärare forskar och alla forskare undervisar.

Institutionens forskning och forskarutbildning bedrivs inom alla psykologins områden, däribland: klinisk psykologi, kognitiv psykologi, utvecklingspsykologi, miljöpsykologi, neuropsykologi och idrottspsykologi.

External Links

Following

  1. Idrottshögskolan
  2. Umeå University