UP Sining at Lipunan

Joined
philippines

User Stats

Profile Images

User Bio

Ang pelikula ay nararapat magsilbi sa mas nakararami. Ito ang sandigang prinsipyo ng UP Sining at Lipunan (SILIP).

Binuo ang SILIP noong ika-8 ng Marso 2003 upang bigyang-diin ang halaga ng sining, partikular ang pelikula, sa paghubog at pagbabago ng lipunan. Mula noon, patuloy na tinatalakay nito ang mga temang di-pangkaraniwang napag-uusapan ngunit marapat na kinasasangkutan ng mga kabataang filmmaker.

Naniniwala ang SILIP na gamit ang kamera, may kapangyarihan ang mag-aaral ng pelikula na magbigay-mukha sa mga matagal nang naiiwasan ng tanaw ng mainstream. Dahil ang tunay na independent filmmaker ay sabay na mapangahas sa porma at laman ng pelikula. Ang pinakamatalas na manunuri ay marunong umaninag ng konteksto ng pelikula sa lipunang bumuo nito.

At ang pinakamagaling na direktor ay manlilikha hindi lamang ng pelikula, kundi ng kasaysayan.

Sumipat at mamulat. Hayaan ang lente na buksan ang iyong kamalayan, tungo sa panibagong landas ng sining, at ng lipunan.