Skabbteatern

Joined
Stockholm, Sweden

User Stats

Profile Images

User Bio

Skabbteatern startades i syfte att skapa ett konstnärligt utrymme för skådespelarna, regissören och dramatikern att arbeta sida vid sida i konstnärliga projekt i olika former och utforma dem tillsammans. Vår vision är att synliggöra och skapa samtal i det offentliga rummet kring olika företeelser som vi inte tycker får tillräckligt utrymme i samhällsdebatten idag.

External Links

Recently Uploaded

Recent Activity

Skabbteatern does not have any activity yet.