1. Brògan Beaga - Brògan Beaga Chille-Mhoire

  05:01

  from FilmGAlba / Added

  651 Plays / / 0 Comments

  Tha 'Brògan Beaga' ag innse mu stèidheachadh buidheann do phàrantan agus clann fo-aois sgoile 'Brògan Beaga' ann an Cille Mhoire san Eilean Sgìtheanach. Thathas a' cluinntinn mu obair na buidhne,…

  + More details
  • Am Fògarrach - Leòdhas Macleod

   05:02

   from FilmGAlba / Added

   203 Plays / / 0 Comments

   Bhidio ciùil airson 'Am Fògarrach' le Calum Màrtainn, òran mu dheidhinn sgeulachd beatha Dhòmhnaill Mhoireasdan: Gàidheal a bha fo chasaid muirt ann an Canada. Video Based on Calum Martin's song…

   + More details
   • The Scream - Deryck de Maine Beaumont

    04:43

    from FilmGAlba / Added

    100 Plays / / 0 Comments

    Film cruthachail a' coimhead ri suidheachaidhean èiginneach agus mar a bhios sinne a' dèiligeadh riutha. An ann le gaol air no le suarachas? Experimental film dealing with violence and what choice,…

    + More details
    • Eadarainn - Sophie Stephenson

     04:37

     from FilmGAlba / Added

     588 Plays / / 0 Comments

     Bhidio ciùil airson an òrain 'Eadarainn' An latha-an-diugh 's an latha-an-dè, a' bhaile mhòr 's an dùthaich, seann chleachdaidhean is dòighean ùra air fad a' dol an lùib a chèile ann an sgeulachd…

     + More details
     • An Luchd-Ionnsachaidh - Jill McCubbin

      05:00

      from FilmGAlba / Added

      214 Plays / / 0 Comments

      Film a' sealltainn an tàire a tha aig cuid ag ionnsachadh na Gàidhlig. Tha iad ag iarraidh air fileantaich tighinn gan cuideachadh gu fileantachd - agus abair thusa gu bheil na thachras na annas dhaibh! An…

      + More details
      • An Sgoil Bheag Mu Dheireadh - Dòl Eoin MacKinnon

       05:01

       from FilmGAlba / Added

       1,536 Plays / / 0 Comments

       Anns an Ògmhìos, 2013, bha sgoil bheag iomlach, Sgoil Sheileaboist, gus dùnadh. Dh' fhàgadh i sianar chloinne às a dèidh agus beàrn ann an cridhe coimhearsnachd. In June, 2013, a remote little…

       + More details
       • Rùn-dìomhair - Scott MacDonald

        05:00

        from FilmGAlba / Added

        139 Plays / / 0 Comments

        Film gun thaobhachd air dè dhà-rìribh a tha muinntir sgìre Ghlaschu a' smaoineachadh mu neo-eisimeileachd do dh' Alba. An independent independence referendum. An impartial film on what the people…

        + More details
        • Bu Chòir - Shona Masson

         04:46

         from FilmGAlba / Added

         595 Plays / / 0 Comments

         Film goirid a' leantainn YesAlba 's iad aig a' chaismeachd airson neo-eisimeileachd anns an t-Sultain 2013. A short film following the YesAlba group at the Independence Rally in September 2013.

         + More details
         • Na Slapagan - Buidheann Dràma Chille-Mhoire

          04:27

          from FilmGAlba / Added

          452 Plays / / 0 Comments

          Tha Dollag is Bellag ann an dachaigh nan seann daoine is iad a' coimhead 'son cèilean...saoil ciamar a thèid dhaibh!? Dolag and Belag sparring in their corner of the old folks' home hoping to pull…

          + More details
          • Bean A' Chotain Ruaidh - Dariusz Sipowski

           05:00

           from FilmGAlba / Added

           1,455 Plays / / 0 Comments

           Sgeulachd mu dhèidhinn an gaol eadar Murchadh is Màiri, nach tàinig riamh gu buil. Bliadhnaichean às-dèidh seo, tha nighean Mhàiri ag iarraidh còta a màthair, saoil an èirich an aon rud dhithse? Short…

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."