1. € ••---

  02:42

  from Jason Armstrong / Added

  13 Plays / / 0 Comments

  Nederland

  + More details
  • +31059

   01:00

   from videotroopers / Added

   29 Plays / / 0 Comments

   +31058 drehistorien

   + More details
   • έξυπνα δίκτυα ενέργειας μέρος 2

    08:51

    from pepijn borgwat / Added

    9 Plays / / 0 Comments

    Smart Energy Networks are electricity networks that can intelligently integrate the behaviour and actions of all users connected to it - generators, consumers and those that do both – in order to…

    + More details
    • море2

     01:27

     from Marina Photography / Added

     27 Plays / / 0 Comments

     Julian Noordzee 2014

     + More details
     • ...

      03:35

      from VEC Arnhem / Added

      28 Plays / / 0 Comments

      Individuele film van Rhode in het 2e jaar van de opleiding Video Editor en Cameraman/vrouw.

      + More details
      • έξυπνα δίκτυα ενέργειας μέρος 1

       08:14

       from pepijn borgwat / Added

       32 Plays / / 0 Comments

       Smart Energy Networks are electricity networks that can intelligently integrate the behaviour and actions of all users connected to it - generators, consumers and those that do both – in order to…

       + More details
       • "45"

        03:30

        from VEC Arnhem / Added

        158 Plays / / 0 Comments

        Kort filmpje met een verrassend einde van Niek Koot. Ingeleverd als eindproductie in het 4e jaar van de opleiding Video-Editor en Cameraman/vrouw.

        + More details
        • #26 양윤모

         10:15

         from mosaicist.net / Added

         1,606 Plays / / 0 Comments

         제가 모자이크를 만나게 된 계기는 예찬군과의 재회입니다. 저와 예찬군은 어린 시절부터 지금까지 한동네에서 살고있는 친구입니다. 중학생시절까지도 매우 가깝게 지냈었습니다. 고등학교에 진학하면서 서로 거리상으로 멀어지면서 몸도 마음도 멀어지게 되었습니다. 다시 재회한 것은 2009년 여름. 제가 전역을 앞둔 때 였습니다. MOSAIC의 첫 인터뷰이인 지다슬군과…

         + More details
         • 155

          09:47

          from VEC Arnhem / Added

          49 Plays / / 0 Comments

          Eindproductie gemaakt door Arno Kwint in het 4e jaar van de opleiding Video Editor en Cameraman/vrouw.

          + More details
          • Թ. Ալթունյանի անվան խումբը Նիդերլանդներում

           04:01

           from NidOragir / Added

           8 Plays / / 0 Comments

           Նիդրլանդական Օրագիր-ՀՀ անկախության 23-ամյա տարելիցի նշումը Հաագայում:Ելույթ է ունենում Թ,Ալթունյանի անվան երգի-պարի վաստակավոր համույթը: http://niderlandakan.livejournal.com/tag/%D5%86%D5%AB%D5%A4%D5%A5%D6%80%D5%AC%D5%A1%D5%B6%D5%A4%D5%A1%D5%AF%D5%A1%D5%B6%20%D6%85%D6%80%D5%A1%D5%A3%D5%AB%D6%80

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."