1. Samaritan Press 001

  02:24

  from David Dandrea / Added

  5,472 Plays / / 0 Comments

  Samaritan Press 001: Empty Tomb / Sepulcher Dub Music by Al Cisneros Artwork by David V. D'Andrea Hand printed edition of 1000 Available October 16th at http://www.samaritanpress.org

  + More details
  • OM

   01:36

   from marinafavato / Added

   597 Plays / / 6 Comments

   + More details
   • Omul si Sabatul - Pastor Sergiu Butnaru

    01:17:19

    from Detroit Romanian SDA / Added

    68 Plays / / 0 Comments

    + More details
    • TEGs centralskola, Fars

     01:02

     from Vasaplan / Added

     61 Plays / / 0 Comments

     Detta är ett av bidragen till Filmen om Vasaplan. Samtliga kortfilmer gjordes den 4-6/9 i en specialbyggd filmstudio på Vasaplan, Umeå. Projektet är en del av det gestaltningsuppdrag som handlar om kreativt medskapande dialog inför en ombyggnad av torget/trafikplatsen Vasaplan, det centrala bussnavet i Umeå. Filmskaparna är umeåbor som av nyfikenhet, slump och intresse passerade denna filmstudio då projektet ägde rum. Samtliga filmskapare fick välja bland ett begränsat antal filmklipp + musikaliska stämningar, till dessa bad vi dem berätta en historia, en dröm eller en tanke om Vasaplan. Förutom detta experiment att göra alla till filmskapare om sin egen stad har vi även gjort ett stort antal intervjuer, hållt en manus-workshop där inbjudna Umeå-bor utvecklat skisser i form av scener kring Filmen om Vasaplan. Allt detta material ska slutligen bli FILMEN OM VASAPLAN, en sammanfattande film som berör platsen på något sätt. En utställning med det mesta av materialet samt den slutgiltiga filmen kommer att visas i Umeå senare under hösten 2014. Håll även utkik här där fler filmklipp kommer upp allt efter som, så även den slutgiltiga Filmen Om Vasaplan. Då många passerade platsen så reserverar vi oss för eventuella namnfel då vi namngav klippen, hör gärna av er om något sådant har inträffat. Kontakt: Sven Blume, dokumentärfilmare, info@svenblume.se, tel 073 578 88 22 Magnus Löfvendahl, landskapsarkitekt magnus.lofvendahl@nyrens.se tel 08 698 43 65 umea.se/vasaplan svenblume.se nyrens.se Vem finansierar detta för projekt? Umeå kommun är projektägare för uppdraget. Projektet delfinansieras av ett regeringsuppdrag om samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Detta regeringsuppdrag syftar till att utveckla nya arbetsformer och en helhetssyn på gestaltning av byggnader, platser och landskap. Vasaplan är ett av ett tiotal samverkansprojekt som pågår runt om i Sverige där nya arbetsformer och roller utforskas i planerings- och byggprocesser. Regeringsuppdraget drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet). Med Vänliga Hälsningar Sven Blume, Åsa Samuelsson och Magnus Löfvendahl

     + More details
     • Mattias Dorrian (manus) Maria Dorrin (röst)

      01:04

      from Vasaplan / Added

      38 Plays / / 0 Comments

      Detta är ett av bidragen till Filmen om Vasaplan. Samtliga kortfilmer gjordes den 4-6/9 i en specialbyggd filmstudio på Vasaplan, Umeå. Projektet är en del av det gestaltningsuppdrag som handlar om kreativt medskapande dialog inför en ombyggnad av torget/trafikplatsen Vasaplan, det centrala bussnavet i Umeå. Filmskaparna är umeåbor som av nyfikenhet, slump och intresse passerade denna filmstudio då projektet ägde rum. Samtliga filmskapare fick välja bland ett begränsat antal filmklipp + musikaliska stämningar, till dessa bad vi dem berätta en historia, en dröm eller en tanke om Vasaplan. Förutom detta experiment att göra alla till filmskapare om sin egen stad har vi även gjort ett stort antal intervjuer, hållt en manus-workshop där inbjudna Umeå-bor utvecklat skisser i form av scener kring Filmen om Vasaplan. Allt detta material ska slutligen bli FILMEN OM VASAPLAN, en sammanfattande film som berör platsen på något sätt. En utställning med det mesta av materialet samt den slutgiltiga filmen kommer att visas i Umeå senare under hösten 2014. Håll även utkik här där fler filmklipp kommer upp allt efter som, så även den slutgiltiga Filmen Om Vasaplan. Då många passerade platsen så reserverar vi oss för eventuella namnfel då vi namngav klippen, hör gärna av er om något sådant har inträffat. Kontakt: Sven Blume, dokumentärfilmare, info@svenblume.se, tel 073 578 88 22 Magnus Löfvendahl, landskapsarkitekt magnus.lofvendahl@nyrens.se tel 08 698 43 65 umea.se/vasaplan svenblume.se nyrens.se Vem finansierar detta för projekt? Umeå kommun är projektägare för uppdraget. Projektet delfinansieras av ett regeringsuppdrag om samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Detta regeringsuppdrag syftar till att utveckla nya arbetsformer och en helhetssyn på gestaltning av byggnader, platser och landskap. Vasaplan är ett av ett tiotal samverkansprojekt som pågår runt om i Sverige där nya arbetsformer och roller utforskas i planerings- och byggprocesser. Regeringsuppdraget drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet). Med Vänliga Hälsningar Sven Blume, Åsa Samuelsson och Magnus Löfvendahl

      + More details
      • Thomas Ivert

       01:02

       from Vasaplan / Added

       41 Plays / / 0 Comments

       Detta är ett av bidragen till Filmen om Vasaplan. Samtliga kortfilmer gjordes den 4-6/9 i en specialbyggd filmstudio på Vasaplan, Umeå. Projektet är en del av det gestaltningsuppdrag som handlar om kreativt medskapande dialog inför en ombyggnad av torget/trafikplatsen Vasaplan, det centrala bussnavet i Umeå. Filmskaparna är umeåbor som av nyfikenhet, slump och intresse passerade denna filmstudio då projektet ägde rum. Samtliga filmskapare fick välja bland ett begränsat antal filmklipp + musikaliska stämningar, till dessa bad vi dem berätta en historia, en dröm eller en tanke om Vasaplan. Förutom detta experiment att göra alla till filmskapare om sin egen stad har vi även gjort ett stort antal intervjuer, hållt en manus-workshop där inbjudna Umeå-bor utvecklat skisser i form av scener kring Filmen om Vasaplan. Allt detta material ska slutligen bli FILMEN OM VASAPLAN, en sammanfattande film som berör platsen på något sätt. En utställning med det mesta av materialet samt den slutgiltiga filmen kommer att visas i Umeå senare under hösten 2014. Håll även utkik här där fler filmklipp kommer upp allt efter som, så även den slutgiltiga Filmen Om Vasaplan. Då många passerade platsen så reserverar vi oss för eventuella namnfel då vi namngav klippen, hör gärna av er om något sådant har inträffat. Kontakt: Sven Blume, dokumentärfilmare, info@svenblume.se, tel 073 578 88 22 Magnus Löfvendahl, landskapsarkitekt magnus.lofvendahl@nyrens.se tel 08 698 43 65 umea.se/vasaplan svenblume.se nyrens.se Vem finansierar detta för projekt? Umeå kommun är projektägare för uppdraget. Projektet delfinansieras av ett regeringsuppdrag om samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Detta regeringsuppdrag syftar till att utveckla nya arbetsformer och en helhetssyn på gestaltning av byggnader, platser och landskap. Vasaplan är ett av ett tiotal samverkansprojekt som pågår runt om i Sverige där nya arbetsformer och roller utforskas i planerings- och byggprocesser. Regeringsuppdraget drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet). Med Vänliga Hälsningar Sven Blume, Åsa Samuelsson och Magnus Löfvendahl

       + More details
       • Lars Sahlin

        01:04

        from Vasaplan / Added

        51 Plays / / 0 Comments

        Detta är ett av bidragen till Filmen om Vasaplan. Samtliga kortfilmer gjordes den 4-6/9 i en specialbyggd filmstudio på Vasaplan, Umeå. Projektet är en del av det gestaltningsuppdrag som handlar om kreativt medskapande dialog inför en ombyggnad av torget/trafikplatsen Vasaplan, det centrala bussnavet i Umeå. Filmskaparna är umeåbor som av nyfikenhet, slump och intresse passerade denna filmstudio då projektet ägde rum. Samtliga filmskapare fick välja bland ett begränsat antal filmklipp + musikaliska stämningar, till dessa bad vi dem berätta en historia, en dröm eller en tanke om Vasaplan. Förutom detta experiment att göra alla till filmskapare om sin egen stad har vi även gjort ett stort antal intervjuer, hållt en manus-workshop där inbjudna Umeå-bor utvecklat skisser i form av scener kring Filmen om Vasaplan. Allt detta material ska slutligen bli FILMEN OM VASAPLAN, en sammanfattande film som berör platsen på något sätt. En utställning med det mesta av materialet samt den slutgiltiga filmen kommer att visas i Umeå senare under hösten 2014. Håll även utkik här där fler filmklipp kommer upp allt efter som, så även den slutgiltiga Filmen Om Vasaplan. Då många passerade platsen så reserverar vi oss för eventuella namnfel då vi namngav klippen, hör gärna av er om något sådant har inträffat. Kontakt: Sven Blume, dokumentärfilmare, info@svenblume.se, tel 073 578 88 22 Magnus Löfvendahl, landskapsarkitekt magnus.lofvendahl@nyrens.se tel 08 698 43 65 umea.se/vasaplan svenblume.se nyrens.se Vem finansierar detta för projekt? Umeå kommun är projektägare för uppdraget. Projektet delfinansieras av ett regeringsuppdrag om samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Detta regeringsuppdrag syftar till att utveckla nya arbetsformer och en helhetssyn på gestaltning av byggnader, platser och landskap. Vasaplan är ett av ett tiotal samverkansprojekt som pågår runt om i Sverige där nya arbetsformer och roller utforskas i planerings- och byggprocesser. Regeringsuppdraget drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet). Med Vänliga Hälsningar Sven Blume, Åsa Samuelsson och Magnus Löfvendahl

        + More details
        • "om" meditating silkworm

         02:13

         from Amanda Emblow / Added

         8 Plays / / 1 Comment

         "om" meditating silkworm

         + More details
         • Moa Krestesen

          01:02

          from Vasaplan / Added

          38 Plays / / 0 Comments

          Detta är ett av bidragen till Filmen om Vasaplan. Samtliga kortfilmer gjordes den 4-6/9 i en specialbyggd filmstudio på Vasaplan, Umeå. Projektet är en del av det gestaltningsuppdrag som handlar om kreativt medskapande dialog inför en ombyggnad av torget/trafikplatsen Vasaplan, det centrala bussnavet i Umeå. Filmskaparna är umeåbor som av nyfikenhet, slump och intresse passerade denna filmstudio då projektet ägde rum. Samtliga filmskapare fick välja bland ett begränsat antal filmklipp + musikaliska stämningar, till dessa bad vi dem berätta en historia, en dröm eller en tanke om Vasaplan. Förutom detta experiment att göra alla till filmskapare om sin egen stad har vi även gjort ett stort antal intervjuer, hållt en manus-workshop där inbjudna Umeå-bor utvecklat skisser i form av scener kring Filmen om Vasaplan. Allt detta material ska slutligen bli FILMEN OM VASAPLAN, en sammanfattande film som berör platsen på något sätt. En utställning med det mesta av materialet samt den slutgiltiga filmen kommer att visas i Umeå senare under hösten 2014. Håll även utkik här där fler filmklipp kommer upp allt efter som, så även den slutgiltiga Filmen Om Vasaplan. Då många passerade platsen så reserverar vi oss för eventuella namnfel då vi namngav klippen, hör gärna av er om något sådant har inträffat. Kontakt: Sven Blume, dokumentärfilmare, info@svenblume.se, tel 073 578 88 22 Magnus Löfvendahl, landskapsarkitekt magnus.lofvendahl@nyrens.se tel 08 698 43 65 umea.se/vasaplan svenblume.se nyrens.se Vem finansierar detta för projekt? Umeå kommun är projektägare för uppdraget. Projektet delfinansieras av ett regeringsuppdrag om samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Detta regeringsuppdrag syftar till att utveckla nya arbetsformer och en helhetssyn på gestaltning av byggnader, platser och landskap. Vasaplan är ett av ett tiotal samverkansprojekt som pågår runt om i Sverige där nya arbetsformer och roller utforskas i planerings- och byggprocesser. Regeringsuppdraget drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet). Med Vänliga Hälsningar Sven Blume, Åsa Samuelsson och Magnus Löfvendahl

          + More details
          • Leah L

           01:02

           from Vasaplan / Added

           19 Plays / / 0 Comments

           Detta är ett av bidragen till Filmen om Vasaplan. Samtliga kortfilmer gjordes den 4-6/9 i en specialbyggd filmstudio på Vasaplan, Umeå. Projektet är en del av det gestaltningsuppdrag som handlar om kreativt medskapande dialog inför en ombyggnad av torget/trafikplatsen Vasaplan, det centrala bussnavet i Umeå. Filmskaparna är umeåbor som av nyfikenhet, slump och intresse passerade denna filmstudio då projektet ägde rum. Samtliga filmskapare fick välja bland ett begränsat antal filmklipp + musikaliska stämningar, till dessa bad vi dem berätta en historia, en dröm eller en tanke om Vasaplan. Förutom detta experiment att göra alla till filmskapare om sin egen stad har vi även gjort ett stort antal intervjuer, hållt en manus-workshop där inbjudna Umeå-bor utvecklat skisser i form av scener kring Filmen om Vasaplan. Allt detta material ska slutligen bli FILMEN OM VASAPLAN, en sammanfattande film som berör platsen på något sätt. En utställning med det mesta av materialet samt den slutgiltiga filmen kommer att visas i Umeå senare under hösten 2014. Håll även utkik här där fler filmklipp kommer upp allt efter som, så även den slutgiltiga Filmen Om Vasaplan. Då många passerade platsen så reserverar vi oss för eventuella namnfel då vi namngav klippen, hör gärna av er om något sådant har inträffat. Kontakt: Sven Blume, dokumentärfilmare, info@svenblume.se, tel 073 578 88 22 Magnus Löfvendahl, landskapsarkitekt magnus.lofvendahl@nyrens.se tel 08 698 43 65 umea.se/vasaplan svenblume.se nyrens.se Vem finansierar detta för projekt? Umeå kommun är projektägare för uppdraget. Projektet delfinansieras av ett regeringsuppdrag om samverkan om gestaltning av offentliga miljöer. Detta regeringsuppdrag syftar till att utveckla nya arbetsformer och en helhetssyn på gestaltning av byggnader, platser och landskap. Vasaplan är ett av ett tiotal samverkansprojekt som pågår runt om i Sverige där nya arbetsformer och roller utforskas i planerings- och byggprocesser. Regeringsuppdraget drivs av Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum (f.d. Arkitekturmuseet). Med Vänliga Hälsningar Sven Blume, Åsa Samuelsson och Magnus Löfvendahl

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."