1. MsZ Poltár, 5. 12. 2014 - 3. záverečná časť

  02:18:00

  from Mestská TV Poltár / Added

  363 Plays / / 0 Comments

  Program rokovania MsZ: 20. Návrh rozpočtu na r. 2015, 2016 a 2017 21. Diskusia 22. Záver

  + More details
  • MsZ Poltár, 5. 12. 2014 - 2. časť

   02:24:00

   from Mestská TV Poltár / Added

   667 Plays / / 0 Comments

   Program rokovania MsZ (zasadacia miestnosť): 7/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva a určenie overovateľov zápisnice 8/ Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie…

   + More details
   • Ustanovujúce zasadnutie MsZ v Poltári, 5. 12. 2014 (1. časť MsZ)

    32:17

    from Mestská TV Poltár / Added

    520 Plays / / 0 Comments

    Program (obradná miestnosť MsÚ).: 1/ Otvorenie 2/ Určenie zapisovateľa 3/ Správa o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy v meste Poltár a odovzdanie osvedčení o zvolení primátorovi a poslancom…

    + More details
    • MsZ Poltár, 6. 11. 2014

     01:04:00

     from Mestská TV Poltár / Added

     153 Plays / / 0 Comments

     Program rokovania MsZ: 1. Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 9, 10, 11 2. Návrh dodatku č. 4/2014 k VZN č. 2/2013 3. Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami v ZUŠ 4. R ô…

     + More details
     • MsZ Poltár, 17. 10. 2014

      01:52:10

      from Mestská TV Poltár / Added

      187 Plays / / 0 Comments

      Program rokovania MsZ: 1) Správa o činnosti mestskej rady 2) Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 3) Správa o hospodárení a celkovej činnosti ZSS 4) Správa…

      + More details
      • 40-te výročie umeleckého školstva a ZUŠ v Poltári

       02:49:50

       from Mestská TV Poltár / Added

       121 Plays / / 0 Comments

       Kultúrny dom Poltár, 6. november 2014

       + More details
       • rock and roll

        08:33

        from PlutosFilm / Added

        167 Plays / / 0 Comments

        časť záznamu z osláv 40-teho výročia umeleckého školstva a ZUŠ v Poltári - 7. november 2014, Peter Pribilinec, Ján Kubaliak a Adrián Cverenkár.

        + More details
        • Mesiac OKTÓBER - Úcta k starším

         01:42:04

         from Mestská TV Poltár / Added

         180 Plays / / 0 Comments

         Kultúrny dom v Poltári, 23. október 2014

         + More details
         • Lucka & Ľubo

          25:51

          from PlutosFilm / Added

          2,110 Plays / / 0 Comments

          Lučenec, 6. 9. 2014

          + More details
          • MsZ Poltár, 15. 8. 2014

           47:15

           from Mestská TV Poltár / Added

           230 Plays / / 0 Comments

           Program rokovania MsZ: 1.) Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5, 6, 7 2.) Návrh počtu poslancov na volebné obdobie 2014 – 2018 3.) Rozsah výkonu primátora mesta na volebné obdobie…

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."