1. Jaap de Groot

  01:05:04

  from Historisch Leeuwarden / Added

  20 Plays / / 0 Comments

  Interview met Jaap de Groot op 13 november 2009, geboren op 10 juli 1946 in de Dahliastraat. Daarna naar Oosterstraat 4. Vader had een grammofoonplatenzaak. Winkelindeling. Naar School 14 en 6 (Menno van Coehoorn), Brugschool in de Schoolstraat. Toen RHBS. Werk Morrema's Sportpalace en de muziekwinkel. Artiesten uit die tijd. Gang langs de zaken en winkels in de Nieuwe- en Oude Oosterstraat. Uitzending : Leeuwarden Toen, MRTV, 2009. Collectie HCL / BB 708.

  + More details
  • Jes Wassenaar

   01:04:24

   from Historisch Leeuwarden / Added

   12 Plays / / 0 Comments

   Interview met Jes Wassenaar op 14 oktober 2011, geboren op 28 september 1943 te Sneek. In 1948 naar Veestraat 21 te Leeuwarden, Groningerstraatweg, Werkmanslust. Koningin Emmaschool, Hervormde School in de Galileërkerk op de Bleeklaan, Zondagsschool Gereformeerde Oosterkerk, Ingang Oranjepoortje, Kerkverhalen. Opa had 'Wassenaars Automobielbedrijf' aan het Ruiterskwartier t.o. Harmonie, Concours d' Elegance. In 1953 naar Gerard Terborchstraat 74, Julianalaan, Nylansdyk, Ernst Casimirschool Julianalaan, Huzumer zwembad, CHBS Kanaalstraat, Docentenkorps, Autorijexamen Groene Weide in 1961. Uitzending : Leeuwarden Toen, MRTV, 2011. Collectie HCL / BB 1089.

   + More details
   • Henk de Jonge

    01:04:23

    from Historisch Leeuwarden / Added

    14 Plays / / 0 Comments

    Interview met Henk de Jonge op 15 oktober 2010, geboren in 1935 aan de Nieuweburen 13 naast School 4 achter de Witte Hand. Vader werkte bij het Leeuwarder Nieuwsblad. Verhuisd naar hoek Gouverneursplein / Kleine Hoogstraat. Sint Vitusschool. Oorlogsverhalen. Met 15 jaar aan het werk als jongste bediende. Later naar Waterleiding op de Nieuweweg en Zaailand. Oprichting Nieuwe Leeuwarder Jazzclub. Nieuwe muziek : AFH. Chris Howland. Plaatjes kopen bij Scheepstra. De Leeuwarder Gemeenschap. Uitzending : Leeuwarden Toen, MRTV, 2010. Collectie HCL / BB 720.

    + More details
    • Stadswandelingen met Hendrik ten Hoeve

     01:04:23

     from Historisch Leeuwarden / Added

     190 Plays / / 0 Comments

     Stadswandelingen met Hendrik ten Hoeve en Anne de Vries langs de Zuidergrachtswal/Brugwachtershuisje en boekbinderij Scheepstra , Over de Kelders/Dick's Dumpstore en brillenwinkel Anton Hofstede, Jelsumer binnenpad/Drie Dukatons, Tweebaksmarkt/Pand De Utrecht Verzekeringen, Infirmerie (afgebrand op 9 november 1998) en het Provinciehuis. Verder 2 verkiezingsfilmpjes van de PVDA (verkiezingen 4 maart 1998) met Peter den Oudsten en Hendrik ten Hoeve. Uit : Collectie Hendrik ten Hoeve Collectie HCL / BB 200.

     + More details
     • Jakob Vellenga

      01:04:18

      from Historisch Leeuwarden / Added

      39 Plays / / 0 Comments

      Interview met Jakob Vellenga op 11 november 2011, geboren op 2 september 1920 in de 2e Korte Houtstraat. Vader kreeg MS toen Jakob 2 jaar oud was. Kreeg rolstoel via giften van geloofsgemeente. Met 6 jaar naar Javastraat 10. Opa had een boerderij in Spannum. Kerken : Galileër en Grote Wester. Bewaarschool Toernooiveld. Roelevink. Camstraburen. Dokkumerboot. Veerhuis. Stalhouderij Poelsma. Oude Noorderbrug. Volière. College Johannes. Smalle Groeneweg. Vanuit Javastraat naar Willem Lodewijkschool. Tocht langs het Vliet. Wybrand de Geeststraat. Ambachtsschool/MTS. Hoofd meester Buma. Kameraden : Joop ter Borg en Jan Spiekhout. Hoekpand Oosterstraat met dr. de Jong en Uffelie. Voetbalclub Fiols. Fabrieken in de buurt + centrale. Scheepswerf Vliet. Hooghoutje. Grote kerk. Verhalen. Kachels in de kerk. CHBS. Kanaalstraat. Politiek ontwaakt. Colijn. Mussert in Zalen Schaaf. Jacob naar de LPF als volontair. Anne Vondeling in beeld. Verkering met Aafke Jellema. Leeuwarden vrij in april 1945. Naar de PVDA via politiek daklozen o.l.v. Jan Spiekhout. Naar gemeenteraad in 1946. Burgemeester A.A.M. van der Meulen. Wethouder in 1953. Willemskade 10a. Arbeidsbureau. Tengels af van de Terp. Jakob Vellenga overleed in 2012. Uitzending : Leeuwarden Toen, MRTV, 2011. Collectie HCL.

      + More details
      • Ad Fahner

       01:04:11

       from Historisch Leeuwarden / Added

       40 Plays / / 0 Comments

       Interview met Ad Fahner op 14 oktober 2011, geboren in 1945 op de Wirdumerdijk 29. Verhalen over de brug bij Deinum (de bron van mijn bestaan), Opa heeft deze brug gebouwd. Hij ging daar wonen van 1939-1945. Dochter (mijn moeder) trof in Leeuwarden mijn vader. Verder de kleuterschool van juf Hekstra-van Es in de Grote Kerkstraat naast de Noorderkerk, de Groen van Prinstererschool, VGLO, MULO en Mariënburg kweekschool. Zeepkistenrace op het Zaailand, groentenzaak aan de Wirdumerdijk, meehelpen in de winkel, verhalen over deze straat, mensen die er woonden en werkten, de Sjah van Perzië, uitgaan, Syb's, Klanderij, Amicitia en feestjes. Uitzending : Leeuwarden Toen, MRTV, 2011. Interviewers Harry Drent en Anne Feddema. Collectie HCL / BB 588.

       + More details
       • Freddie Dutijn Noordberger

        01:04:07

        from Historisch Leeuwarden / Added

        13 Plays / / 0 Comments

        Interview met Freddie Dutijn Noordberger op 4 maart 2011, geboren in 1942 in de Vincent van Goghstraat 20. Vader werkte bij Landbouw & Visserij. Ferdinand Bolschool, Voetballen in Borniapark. Huizum zwembad. School 2 (7e klas achter de Harmonie). RHBS. Eloquentia. Huub Adema. Doelensteeg Wyb's en Syb's. Kelner op Ameland. Scheltema en Hofker. Garage Wassenaar en garage Ehrlich. Postzegelmarkt. Uitzending : Leeuwarden Toen, MRTV, 2011. Collectie HCL / BB 730.

        + More details
        • Wytze Schrale

         01:04:00

         from Historisch Leeuwarden / Added

         17 Plays / / 0 Comments

         Interview met Wytze Schrale op 19 maart 2010, geboren op 26 november 1937 in Warns. Vader had garagebedrijf. In 1952 naar Ontario / Canada in de fruitteelt. Grunsby Highschool. Moeke had heimwee dus eind 1953 terug naar Warns. Toen naar Leeuwarden bij oma in woonhuis Emmakade 94. Vader werkte o.a. bij Douma & Kerspel en Brouwer & Alkema. Austin Cambridge Concours d' Elegance. Werken bij Otto van der Veen (radiozaak naast Vittorio Talamini) : antennes bouwen. Draadomroep. Schakelaars. Begintijd van de tv. Linaeusstraat kabels trekken. Daken vol antennes. Uitgaan. Dansavonden. Warenschouw. Uitvinden van trilmachine = wasmachine. Grootste Philipsdealer van Noord-Nederland. Trouwen in 1962. Heechterp en Schilkampen. Noorderweg 6. Omgeving Vijzelstraat en Groeneweg. MULO Wissesdwinger. Mast op Talamini. Wytze is nu torenwachter. 1e Verdiepeing met uurwerk. Interieur. Uitzending : Leeuwarden Toen, MRTV, 2010. Collectie HCL / BB 717.

         + More details
         • Bep Mulder

          01:03:55

          from Historisch Leeuwarden / Added

          34 Plays / / 0 Comments

          Interview met Bep Mulder op 1april 2011, geboren op 18 februari 1939 in de Nieuwe Schrans 2. RK gezin met 7 kinderen. Oudste broer is 10 jaar ouder. Vader was chef expeditie bij V&D. Chauffeurs in uniform. Zomer in Eernewoude. Johannes de Doperschool, KJC. Processies. Gradus Adema. Emanuel Murandschool (School 5 of 6). Duitsers in de school. Spelen in de Murand- en Schoolstraat. Plantsoen met muziektent. Schotsjelopen op de Potmarge. Spelletjes met beppe. Kruidenier van Dellen. Wassen in de teil. Tonnenmannen. Drogist Kramer. Ambachtsschool. Toen naar V&D afdeling etalages. Decorateur met Jan Stroosma en Anke de Vries. De heer Lehmkuhle. Familiebedrijf V&D. Bervoets. Schoenhandel Sterkenburg. Trappen van travertijn. Na 3 jaar zelfstandig. Met 18 naar de Vredeman de Vries (o.l.v. Dick Osinga). Huizumer ULO aan de Gedempte Keizersgracht. Jerre Hakse heeft Franciscus Kerk beschilderd. Lopen naar Zuid-Frankrijk. Eewal 90. Uitzending : Leeuwarden Toen, MRTV, 2011. Collectie HCL.

          + More details
          • Eldert Meter

           01:03:37

           from Historisch Leeuwarden / Added

           27 Plays / / 0 Comments

           Interview met Eldert Meter op 26 november 2010, geboren in 1942 in de Balistraat. Lodewijk was toen stuurman op de Stânfries. Varen op Amsterdam-Rotterdam. Karrieders Oldehoofsterkerkhof. Tjalk met opdrukker. Skûtsje 'De Friesland'. Schippersschool aan Bij de Put. Varende(Schoolstraat)- en liggende schippers (hoek Vredeman de Vriesstraat). Van Sytzamaschool (13 en 20). Ambachtsschool. Lodewijk en Eldert. Oude Eldert Kleijenburg (hellingbaas). Froskepôlle. Bouw Miro. IJsbaan Tjallinga. Huzemer zwembad. Uitgaan. Etna kachels. Uitzending : Leeuwarden Toen, MRTV, 2010. Collectie HCL / BB 723.

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."