1. An Rùn Ceàrr - Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu

  03:26

  from FilmGAlba / Added

  136 Plays / / 0 Comments

  Tha Iona ag ionnsachadh gum bu chòir dhith a bhith faiceallach le a rùin. Iona learns to be careful what she wishes for.

  + More details
  • An Cogadh - Sgoil Gràmair Dhùn Omhain

   04:09

   from FilmGAlba / Added

   273 Plays / / 0 Comments

   Tha dà caraid a lorg pendant ach nuair a tha iad ga togail tha iad air a shlaodadh air ais ann an ùine agus tha iad a' faicinn ciamar a fhuair am pendant gu bhith far an robh e. Two friends find…

   + More details
   • A' Lorg Freagairt - Acadamaidh Chùil Lodair

    04:31

    from FilmGAlba / Added

    157 Plays / / 0 Comments

    Fhuair triùir nigheanan pìos pàipear le sgrìobhadh a tha coltach ri còd air. Tha iad a' lorg freagairt. Three girls find a piece of paper with what seems like a code written on it. They seek to…

    + More details
    • Do Choire Sa - Àrd-sgoil Greenfaulds

     04:53

     from FilmGAlba / Added

     38 Plays / / 0 Comments

     Drama goirid mun dàimh eadar màthair agus a nighean. Nuair a tha pàrantan Rosie a’ dealachadh tha i airson a’ choire a chur air a màthair leis gun do phut i a h-athair air falbh. Ach, chan eil tuigse…

     + More details
     • Saorsa - Acadamaidh Rìoghail Inbhir Nis

      03:57

      from FilmGAlba / Added

      230 Plays / / 0 Comments

      Dà shaighdear a' lorg saorsa bho chogadh. Am faigh iad e? Agus ciamar a gheibh iad e? Two soldiers in search of freedom from war. Will they get it? And how will they get it?

      + More details
      • Bruidhinn Gàidhlig - Àrd-sgoil Greenfaulds

       05:00

       from FilmGAlba / Added

       106 Plays / / 0 Comments

       Tha Bruidhinn Gàidhlig mu dheidhinn nighean òg nach bruidhinn Gàidhlig sa chlas agus tha i ann an trioblaid mhòr. Gheibh i litir dhachaigh gus a toirt do a màthair. Chì i postair a tha a’ sanasachd…

       + More details
       • Bruadair a' Fàs Fìor - Àrd-sgoil Greenfaulds

        04:24

        from FilmGAlba / Added

        63 Plays / / 0 Comments

        Tha Bruadair a’ Fàs Fìor mu dheidhinn ceathrar dhaoine òga a tha ag iarraidh gun tèid gu math leotha. Air iomadh adhbhar chan eil seo a' tachairt. Tha nighean ann a tha gam brosnachadh, a tha a’…

        + More details
        • An Lioft- Àrd-sgoil Greenfaulds

         03:31

         from FilmGAlba / Added

         71 Plays / / 0 Comments

         'S e drama air a dèanamh gun ullachadh a tha stèidhichte ann an lioft a tha seo. Tha eagal eadar-dhealaichte aig gach caractar. Tha iad uile a’ dèiligeadh leis an eagal nan dòighean fhèin. Eagal…

         + More details
         • Dachaigh na Fèidhe - Club Film Acadamaidh Fharfair

          03:05

          from FilmGAlba / Added

          155 Plays / / 0 Comments

          Bhideo ciùil stèidhichte air an òran 'Dachaigh na Fèidhe,' far a bheil na caractaran òga a' sealltainn cho dìorrasach 's a tha iad a dh' aindeoin iomadach rud duilich. Music Video using the song…

          + More details
          • Rionnag Trek 2 : An Wrath aig Khan Eil - Àrd-sgoil Sheumais Ghilleasbuig

           04:59

           from FilmGAlba / Added

           148 Plays / / 0 Comments

           Mu dheireadh thall, tha Star Trek an-seo anns a' Ghàidhlig, le èifeachdan ùr-nodha an latha an-diugh, faic Caiptean Cearc, Mgr Spog, Uhearach is an còrr den chriutha ann an strì an aghaidh nan naimhdean…

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."