1. NK ministra Pikala o izvrševanju proračuna MIZŠ

  27:42

  from Jernej Pikalo / Added

  23 Plays / / 0 Comments

  V sredo, 23. julija 2014, je bila na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport novinarska konferenca, na kateri je minister dr. Pikalo spregovoril o izvrševanju proračuna MIZŠ. Minister dr. Pikalo je poudaril, da je bilo MIZŠ v začetku junija letos odvzeto 10,63 milijonov proračunskih sredstev. Ministrstvo tudi ne more prenašati sredstev znotraj svojih proračunskih postavk. To nam povroča težave pri izdaji soglasij ministrstva kadrovskim in finančnim načrtom šol. Na področju visokega šolstva je bilo MIZŠ odvzetih 7,7 milijonov EUR, od tega dobre 4 milijone zasebnim zavodom, ki izvajajo javni program. Še posebej Univerza v Novi Gorici se je znašla v težki likvidnostni situaciji. MIZŠ je na Ministrstvo za finance večkrat naslovilo zahtevo za dodatna sredstva oz. vsaj za dovoljenje za prerazporejanje znotraj proračunskih postavk MIZŠ, vendar se MF na to ni odzvalo. Minister dr. Pikalo je poudaril, da MIZŠ porabi sredstva v skladu z likvidnostnim planom. Na dan 18. 7. 2014 je bilo stanje porabe 55.69% od veljavnega proračuna. Ministrstvo tudi izvaja vse dogovorjene ukrepe s sindikati. V naslednjem šolskem letu bo težje uresničevati zmanjševanje zaposlovanja za 1 odstotek, saj v osnovno šolo prihaja za 152 oddelkov več otrok, kar je sicer dobra novica. Na področju osnovnega in srednjega šolstva imamo 543 zavodov, ki jim moramo dati soglasje k finančnim in kadrovskim načrtom. Od teh zavodov imamo težave s 66 osnovnimi šolami. Problem je v občinah, ustanoviteljicah teh osnovnih šol, ki ne želijo posredovati šolam izhodišč za pripravo finančnih in kadrovskih načrtov. Brez finančnega načrta pa ministrstvo ne more izdati soglasja. Kamen spotike je izplačilo prve polovice tretje četrine plačnih nesorazmerij. Nekatere občine so prepričane, da mora ta sredstva zagotoviti ministrstvo. Kot je poudaril mininster, je MIZŠ imelo izdelano natančno metodologijo katerim šolam bomo pomagali pri izplačilu prve polovice tretje četrtine plačnih nesorazmerij. Ministrstvo za finance nam za ta namen ni namenilo nobenih sredstev. Na ministrstvu poskušamo rešiti situacijo. Pogovarjamo se s problematičnimi občinami še naprej. Minister je prepričan, da bomo do začetka novega šolskega leta uspeli najti ustrezne rešitve in da ne bo prišlo do črnega scenarija, to je do neizdaje soglasja MIZŠ in posledično zmanjšanja financiranja na 80% realiziranih izdatkov, ki so bili financirani iz proračuna preteklega leta in omejitev zaposlovanja. Minister dr. Pikalo je izrazil obžalovanje, da ob približno 4 milijardah EUR, ki jih je država namenila za sanacijo bank, sedaj zmanjkuje denarja ravno na področju izobraževanja, kot najbolj vitalnega dela družbe. MIZŠ je svoj del naloge in varčevanja opravilo, nerazumljivo pa je, da se odvzamejo proračunska sredstva ministrstvu nato pa še prepreči prerazporejanje sredstev znotraj proračunske postavke.

  + More details
  • Pazi(n) proračun!

   01:07

   from Netlex / Added

   183 Plays / / 0 Comments

   Projekt “Pazi(n), proračun!” provodi se u Pazinu tijekom 2014. godine s ciljem da se u proces donošenja gradskog proračuna za 2015. godinu aktivnije uključe građani i javnost Pazina. Prethodno informirani građani, putem javnih rasprava na razini 12 mjesnih odbora Pazina, kroz četiri fokusirane sektorske rasprave te online javne rasprave, moći će predložiti komunalne akcije i sektorske prioritete za financiranje. Gradsko vijeće će prilikom rasprave o proračunu razmatrati ove prijedloge, kao i one dobivene nakon završne javne rasprave. U okviru projekta razvijena je i ova online aplikacija otvorenog koda sa prikazom elemenata participativnog i transparentnog donošenja proračuna, kao i moderirani javni forum za on line raspravu (ipazin.net/forum). Drugim riječima, proces donošenja proračuna grada Pazina za 2015. godinu služi kao platforma za razvoj i testiranje inovativnog modela za praktičnu primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata, s krajnim ciljem prijenosa tog modela drugim zainteresiranim jedinicama lokalne samouprave i organizacijama civilnoga društva. Rezultat i iskustva primjene modela za praktičnu primjenu Kodeksa u procesu donošenja proračuna grada Pazina, kao i primjeri drugih dobrih praksi u participativnome donošenju i razvoju javnih politika u Hrvatskoj, bit će predstavljeni na edukaciji za zainteresirane jedinice lokalne samouprave te na okruglom stolu u Zagrebu u proljeće 2015. Nositelj projekta „Pazi(n), proračun!“ , čija je ukupna vrijednost je 69.243,45 eura, od čega Europska unija (strukturnifondovi.hr) sufinancira 85%, je Gong (gong.hr), s partnerima Gradom Pazinom (pazin.hr) i Društvom “Naša Djeca” Pazin (dnd-pazin.hr) te suradnicima Institutom za javne financije i Udrugom gradova. Projektom se žele osnažiti kapaciteti svih uključenih partnera i drugih lokalnih dionika, a posebice građana, u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini, s ciljem povećanja kvalitete javnih politika i razine dobrog upravljanja u jedinicama lokalne samouprave kroz mehanizme civilnog dijaloga za održivu participativnu demokraciju. Nositelj projekta: Gong; partneri Grad Pazin i Društvo Naša Djeca Pazin, suradnici Institut za javne financije i Udruga gradova

   + More details
   • Doslej največji proračun občine Kočevje

    01:56

    from TV Kocevje / Added

    245 Plays / / 0 Comments

    Občinski svet sprejel proračun v vrednosti 29 milijonov evrov.

    + More details
    • Boj za neodvisnost in obstoj Radia Študent

     38:29

     from RTV Študent / Added

     773 Plays / / 0 Comments

     Od varnostnikov in policistov do neonacistov Dogajanje pred sedežem ŠOU med 27. sejo študentskega zbora na Vojkovi 63, v Ljubljani, na kateri so odločali o usodi Radia Študent. Video pripravil: Medard Kržišnik

     + More details
     • Svet pred domačim pragom 3.2.2013 (149)

      08:14

      from TV Kocevje / Added

      224 Plays / / 0 Comments

      Sprejemanje proračuna se je zopet zavleklo, dobrodelni koncert za srednjo šolo, vpisi v programe kočevske srednje šole, mlada državna prvaka, skrb za divjad v zimskem času, "A je kdu doma?".

      + More details
      • Svet pred domačim pragom 18.3.2012

       07:11

       from TV Kocevje / Added

       392 Plays / / 0 Comments

       Proračun končno sprejet, akcija Očistimo Slovenijo 2012, zbiranje nevarnih odpadkov, Srednja šola Kočevja splovila čoln, Moč žive hrane, Mi smo naša generacija.

       + More details
       • HTV - IN MEDIAS RES 20.2.2012.

        45:52

        from Nezavisni sindikat znanosti / Added

        94 Plays / / 0 Comments

        Sve o Milanovićevom proračunu; može li Kukuriku koalicija spasiti Hrvatsku? Alarmantno - litra benzina više od 11 kuna! gosti Vilim Ribić i Guste Santini

        + More details
        • Na tapeti: "Prebilič laže!"

         02:55

         from TV Kocevje / Added

         344 Plays / / 0 Comments

         Na torkovi tiskovni konferenci se je Janko Veber iz vrst Socialnih demokratov odzval na obtožbe o nesodelovanju in sabotiranju občinskih sej ter županu Vladimirju Prebiliču očital, da s tovrstnimi izjavami zavaja javnost. Veber je občinski upravi očital zavlačevanje priprave proračuna in dodal, da bi bilo brez projektov, ki so bili pripravljeni v prejšnjem mandatu, stanje v občini katastrofalno. Eden od razlogov, zaradi katerih so svetniki SD predloženemu predlogu proračuna nasprotovali, je bila odsotnost subvencioniranja komunalnih storitev, obenem pa je po njihovem mnenju župan v proračunu prikrival drastično povišanje cen ogrevanja za trideset odstotkov. V svetniški skupini SD so zahtevali namensko porabo sredstev, ki bi jih občina pridobila iz javnega zavoda Lekarna Kočevje, saj so se po njihovem mnenju sredstva doslej nekritično trošila za plačilo stroškov Komunali in preplačilo zemljišč.

         + More details
         • Izjava tedna 16.2.2012

          00:06

          from TV Kocevje / Added

          436 Plays / / 0 Comments

          + More details
          • Na tapeti: Kočevje v politični krizi

           02:51

           from TV Kocevje / Added

           255 Plays / / 0 Comments

           Tako je stanje v kočevskem občinskem svetu na četrtkovi tiskovni konferenci opisal župan Občine Kočevje Vladimir Prebilič. Nesistematično in neargumentirano rušenje predlogov občinske uprave po mnenju župana Kočevju povzroča gospodarsko škodo, nemožnost sklepanja kompromisov in razpad koalicije pa so župana in svetnike liste Moja Kočevska prignali do razmišljanja o odstopu ali celo predčasnih volitvah.

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."