1. Inmeta - ny profil - 1080px

  00:23

  from Inmeta / Added

  12 Plays / / 0 Comments

  + More details
  • Dell.com Nettbutikk

   00:58

   from Nettbutikknytt.no / Added

   2 Plays / / 0 Comments

   Les hele omtalen av nettbutikken Dell.com her: http://nettbutikknytt.no/dell-com/

   + More details
   • Opening Interval 2013 Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya

    00:36

    from esa pro / Added

    245 Plays / / 0 Comments

    Video ini saya buat untuk acara Interval 2013, Acaranya MABA lho :)

    + More details
    • Tiltak som virker

     11:39

     from Kunnskapsfilm / Added

     3,484 Plays / / 0 Comments

     Hvor kraftige klimaendringene blir, avhenger i stor grad av hvor mye vi kutter i utslipp av drivhusgasser. Først og fremst må vi legge om til mer klimavennlig energiproduksjon og bruke energien mer effektivt. Vi må ta i bruk kjent teknologi, utvikle ny teknologi, vurdere hvilke tiltak som virker best, og spre teknologi over landegrensene. Klimatiltak vil i stor grad handle om politikk. Samtidig er det ofte komfortabelt å skyve ansvaret over på ”systemet”. Da kan vi fortsette å forbruke som før, vårt bidrag er jo bare som en dråpe i havet. Men forbruk av varer, oppvarming av boliger, transport til skole og jobb, feriereiser og avfallshåndtering er også en viktig del av bildet. Hva kan du gjøre for å leve mer klimavennlig?

     + More details
     • Smart trailer

      01:57

      from Kunnskapsfilm / Added

      596 Plays / / 0 Comments

      Hvordan kan smarte arbeidsklær forbedre sikkerheten til fiskere? Hva slags teknologi kan hjelpe eldre til å klare seg lenger i eget hjem? Hvordan kan en liten satellitt bidra til å overvåke skipstrafikken i norske farvann? Det finnes mange smarte forskningsprosjekter i Norge som løser dagsaktuelle utfordringer og bruker framtidsrettet teknologi. Her får du en smakebit på noen av dem. SMART er en filmbasert læringsressurs for elever på ungdomstrinnet og i videregående skole og alle som er interessert i teknologi og forskning.

      + More details
      • Keramiske plater

       07:07

       from Kunnskapsfilm / Added

       182 Plays / / 0 Comments

       KeraNor er en liten bedrift i Oslo som arbeider målrettet med forskning og utvikling innen materialteknologi. Blant annet lager KeraNor keramiske plater med ulike egenskaper. Platene kan brukes i flere kommersielle produkter, som for eksempel LED-lamper i biler og katalysatorer for rensing av vann og luft.

       + More details
       • Keramiske plater (nynorsk)

        07:07

        from Kunnskapsfilm / Added

        12 Plays / / 0 Comments

        KeraNor er ei lita bedrift i Oslo som arbeider målretta med forsking og utvikling innanfor materialteknologi. Blant anna har KeraNor laga keramiske plater med ulike eigenskapar. Platene kan brukast i fleire kommersielle produkt, som for eksempel LED-lampar i bilar og katalysatorar for reinsing av vatn og luft.

        + More details
        • Vitenskapsteori

         13:44

         from Kunnskapsfilm / Added

         2,383 Plays / / 0 Comments

         Denne filmen er en kort introduksjon til temaet vitenskapsteori. Den tar for seg hovedtrekk i hvordan vitenskapelige tenkemåter har utviklet seg opp gjennom tidene og hvilken rolle teknologien rolle har spilt i denne utviklingen. Nøkkelord for filmen er observasjon, hypoteser, induksjon, falsifisering, hypotetisk-deduktiv metode, fagfellevurdering og paradigmeskifte.

         + More details
         • Satellitten (nynorsk)

          12:41

          from Kunnskapsfilm / Added

          24 Plays / / 0 Comments

          AISSat-1 er ein norsk satellitt som overvaker skipstrafikken i norske farvatn. Prosjektet er eit samarbeid mellom Norsk Romsenter, Forsvarets forskingsinstitutt, Kongsberg Seatex og Kystverket. Vi ser på korleis satellitten er bygd opp, korleis han samlar inn data, og korleis data blir brukte. Dette prosjektet er ein norsk romsuksess og har sett Noreg på verdskartet når det gjeld romforsking.

          + More details
          • Velferdsteknologi (Nynorsk)

           13:50

           from Kunnskapsfilm / Added

           31 Plays / / 0 Comments

           Velferdsteknologi kan hjelpe eldre med kognitiv svikt til å klare seg betre i eigen bustad. Filmen viser korleis livet til eldre kan arte seg med teknologiske løysingar som fallalarm, GPS-sporing og informasjonsskjermar i bustaden. Han tek opp både etiske og teknologiske utfordringar. I filmen intervjuar vi tilsette i Bærum kommune som prøver ut denne teknologien, utstyrsleverandøren Abilia og SINTEF, som driv følgjeforsking knytt til korleis teknologien fungerer for dei eldre.

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."