1. Capel y Groes, Llanwnen

  01:28

  from jacob whittaker / Added

  19 Plays / / 0 Comments

  Mae’r ffilmiau hon yn dilyn prosiect ‘Olion Bysedd Acwstig’ o amgylch capeli yn nyffryn Teifi. Mae’r gwaith yn cofnodi’r gweithgareddau yn ystod yr ymweliadau, yn ogystal â’r siwrneiau a wnaethpwyd i’r capeli amrywiol, ac mae’n tynnu cipluniau o’r adeiladau hyn yn eu cyflwr cyfredol. Mae’r prif gamera’n archwilio’r lleoedd gan ddefnyddio technegau ffilmio ffurfiol, chwyddo a thremio araf, gan astudio sut mae golau’n dod i mewn, yn adlewyrchu ac yn amlygu’r manylion. Mae’r tristwch sy’n gysylltiedig â cholled ymddangosiadol perthnasedd y traddodiad hwn i genedlaethau newydd, a’r anawsterau sy’n wynebu cynulleidfaoedd prinnach wrth gynnal adeiladau hanesyddol, yn cael ei wrthwynebu gan y bensaernïaeth brydferth, y crefftwaith a’r gwaith cynnal a chadw gofalus iawn a welir yno, sy’n amlygu pwysigrwydd yr adeiladau hyn yn y gymuned, yn y gorffennol a’r presennol. _______________________________________________ This film series follows the ‘Acoustic Fingerprints’ project around chapels in the Teifi valley. The work records the activities undertaken during the visits, as well as the journeys made to the various chapels and takes snapshots of these buildings in their current state. The main camera examines the spaces using formal filming techniques, slow zooms and pans, looking at how light enters, reflects and highlights the details. The sadness associated with the apparent loss of relevance of this tradition to new generations, and the difficulties in maintaining historic buildings faced by dwindling congregations, is countered by the beautiful architecture, craftsmanship and meticulous maintenance evinced therein, making apparent the importance of these buildings within the community past and present. “God is in the detail” Ludwig Mies van der Rohe

  + More details
  • Capel Hen Gapel, Llechryd

   03:05

   from jacob whittaker / Added

   53 Plays / / 0 Comments

   Mae’r ffilmiau hon yn dilyn prosiect ‘Olion Bysedd Acwstig’ o amgylch capeli yn nyffryn Teifi. Mae’r gwaith yn cofnodi’r gweithgareddau yn ystod yr ymweliadau, yn ogystal â’r siwrneiau a wnaethpwyd i’r capeli amrywiol, ac mae’n tynnu cipluniau o’r adeiladau hyn yn eu cyflwr cyfredol. Mae’r prif gamera’n archwilio’r lleoedd gan ddefnyddio technegau ffilmio ffurfiol, chwyddo a thremio araf, gan astudio sut mae golau’n dod i mewn, yn adlewyrchu ac yn amlygu’r manylion. Mae’r tristwch sy’n gysylltiedig â cholled ymddangosiadol perthnasedd y traddodiad hwn i genedlaethau newydd, a’r anawsterau sy’n wynebu cynulleidfaoedd prinnach wrth gynnal adeiladau hanesyddol, yn cael ei wrthwynebu gan y bensaernïaeth brydferth, y crefftwaith a’r gwaith cynnal a chadw gofalus iawn a welir yno, sy’n amlygu pwysigrwydd yr adeiladau hyn yn y gymuned, yn y gorffennol a’r presennol. _______________________________________________ This film series follows the ‘Acoustic Fingerprints’ project around chapels in the Teifi valley. The work records the activities undertaken during the visits, as well as the journeys made to the various chapels and takes snapshots of these buildings in their current state. The main camera examines the spaces using formal filming techniques, slow zooms and pans, looking at how light enters, reflects and highlights the details. The sadness associated with the apparent loss of relevance of this tradition to new generations, and the difficulties in maintaining historic buildings faced by dwindling congregations, is countered by the beautiful architecture, craftsmanship and meticulous maintenance evinced therein, making apparent the importance of these buildings within the community past and present. “God is in the detail” Ludwig Mies van der Rohe

   + More details
   • Capel y Graig, Llandyssul

    01:52

    from jacob whittaker / Added

    12 Plays / / 0 Comments

    Mae’r ffilmiau hon yn dilyn prosiect ‘Olion Bysedd Acwstig’ o amgylch capeli yn nyffryn Teifi. Mae’r gwaith yn cofnodi’r gweithgareddau yn ystod yr ymweliadau, yn ogystal â’r siwrneiau a wnaethpwyd i’r capeli amrywiol, ac mae’n tynnu cipluniau o’r adeiladau hyn yn eu cyflwr cyfredol. Mae’r prif gamera’n archwilio’r lleoedd gan ddefnyddio technegau ffilmio ffurfiol, chwyddo a thremio araf, gan astudio sut mae golau’n dod i mewn, yn adlewyrchu ac yn amlygu’r manylion. Mae’r tristwch sy’n gysylltiedig â cholled ymddangosiadol perthnasedd y traddodiad hwn i genedlaethau newydd, a’r anawsterau sy’n wynebu cynulleidfaoedd prinnach wrth gynnal adeiladau hanesyddol, yn cael ei wrthwynebu gan y bensaernïaeth brydferth, y crefftwaith a’r gwaith cynnal a chadw gofalus iawn a welir yno, sy’n amlygu pwysigrwydd yr adeiladau hyn yn y gymuned, yn y gorffennol a’r presennol. _______________________________________________ This film series follows the ‘Acoustic Fingerprints’ project around chapels in the Teifi valley. The work records the activities undertaken during the visits, as well as the journeys made to the various chapels and takes snapshots of these buildings in their current state. The main camera examines the spaces using formal filming techniques, slow zooms and pans, looking at how light enters, reflects and highlights the details. The sadness associated with the apparent loss of relevance of this tradition to new generations, and the difficulties in maintaining historic buildings faced by dwindling congregations, is countered by the beautiful architecture, craftsmanship and meticulous maintenance evinced therein, making apparent the importance of these buildings within the community past and present. “God is in the detail” Ludwig Mies van der Rohe

    + More details
    • Capel Trewen

     02:25

     from jacob whittaker / Added

     14 Plays / / 0 Comments

     Mae’r ffilmiau hon yn dilyn prosiect ‘Olion Bysedd Acwstig’ o amgylch capeli yn nyffryn Teifi. Mae’r gwaith yn cofnodi’r gweithgareddau yn ystod yr ymweliadau, yn ogystal â’r siwrneiau a wnaethpwyd i’r capeli amrywiol, ac mae’n tynnu cipluniau o’r adeiladau hyn yn eu cyflwr cyfredol. Mae’r prif gamera’n archwilio’r lleoedd gan ddefnyddio technegau ffilmio ffurfiol, chwyddo a thremio araf, gan astudio sut mae golau’n dod i mewn, yn adlewyrchu ac yn amlygu’r manylion. Mae’r tristwch sy’n gysylltiedig â cholled ymddangosiadol perthnasedd y traddodiad hwn i genedlaethau newydd, a’r anawsterau sy’n wynebu cynulleidfaoedd prinnach wrth gynnal adeiladau hanesyddol, yn cael ei wrthwynebu gan y bensaernïaeth brydferth, y crefftwaith a’r gwaith cynnal a chadw gofalus iawn a welir yno, sy’n amlygu pwysigrwydd yr adeiladau hyn yn y gymuned, yn y gorffennol a’r presennol. _______________________________________________ This film series follows the ‘Acoustic Fingerprints’ project around chapels in the Teifi valley. The work records the activities undertaken during the visits, as well as the journeys made to the various chapels and takes snapshots of these buildings in their current state. The main camera examines the spaces using formal filming techniques, slow zooms and pans, looking at how light enters, reflects and highlights the details. The sadness associated with the apparent loss of relevance of this tradition to new generations, and the difficulties in maintaining historic buildings faced by dwindling congregations, is countered by the beautiful architecture, craftsmanship and meticulous maintenance evinced therein, making apparent the importance of these buildings within the community past and present. “God is in the detail” Ludwig Mies van der Rohe

     + More details
     • Capel Cenarth

      02:21

      from jacob whittaker / Added

      29 Plays / / 2 Comments

      Mae’r ffilmiau hon yn dilyn prosiect ‘Olion Bysedd Acwstig’ o amgylch capeli yn nyffryn Teifi. Mae’r gwaith yn cofnodi’r gweithgareddau yn ystod yr ymweliadau, yn ogystal â’r siwrneiau a wnaethpwyd i’r capeli amrywiol, ac mae’n tynnu cipluniau o’r adeiladau hyn yn eu cyflwr cyfredol. Mae’r prif gamera’n archwilio’r lleoedd gan ddefnyddio technegau ffilmio ffurfiol, chwyddo a thremio araf, gan astudio sut mae golau’n dod i mewn, yn adlewyrchu ac yn amlygu’r manylion. Mae’r tristwch sy’n gysylltiedig â cholled ymddangosiadol perthnasedd y traddodiad hwn i genedlaethau newydd, a’r anawsterau sy’n wynebu cynulleidfaoedd prinnach wrth gynnal adeiladau hanesyddol, yn cael ei wrthwynebu gan y bensaernïaeth brydferth, y crefftwaith a’r gwaith cynnal a chadw gofalus iawn a welir yno, sy’n amlygu pwysigrwydd yr adeiladau hyn yn y gymuned, yn y gorffennol a’r presennol. _______________________________________________ This film series follows the ‘Acoustic Fingerprints’ project around chapels in the Teifi valley. The work records the activities undertaken during the visits, as well as the journeys made to the various chapels and takes snapshots of these buildings in their current state. The main camera examines the spaces using formal filming techniques, slow zooms and pans, looking at how light enters, reflects and highlights the details. The sadness associated with the apparent loss of relevance of this tradition to new generations, and the difficulties in maintaining historic buildings faced by dwindling congregations, is countered by the beautiful architecture, craftsmanship and meticulous maintenance evinced therein, making apparent the importance of these buildings within the community past and present. “God is in the detail” Ludwig Mies van der Rohe

      + More details
      • Capel Tabernacl, Llechryd

       01:17

       from jacob whittaker / Added

       28 Plays / / 0 Comments

       Mae’r ffilmiau hon yn dilyn prosiect ‘Olion Bysedd Acwstig’ o amgylch capeli yn nyffryn Teifi. Mae’r gwaith yn cofnodi’r gweithgareddau yn ystod yr ymweliadau, yn ogystal â’r siwrneiau a wnaethpwyd i’r capeli amrywiol, ac mae’n tynnu cipluniau o’r adeiladau hyn yn eu cyflwr cyfredol. Mae’r prif gamera’n archwilio’r lleoedd gan ddefnyddio technegau ffilmio ffurfiol, chwyddo a thremio araf, gan astudio sut mae golau’n dod i mewn, yn adlewyrchu ac yn amlygu’r manylion. Mae’r tristwch sy’n gysylltiedig â cholled ymddangosiadol perthnasedd y traddodiad hwn i genedlaethau newydd, a’r anawsterau sy’n wynebu cynulleidfaoedd prinnach wrth gynnal adeiladau hanesyddol, yn cael ei wrthwynebu gan y bensaernïaeth brydferth, y crefftwaith a’r gwaith cynnal a chadw gofalus iawn a welir yno, sy’n amlygu pwysigrwydd yr adeiladau hyn yn y gymuned, yn y gorffennol a’r presennol. _______________________________________________ This film series follows the ‘Acoustic Fingerprints’ project around chapels in the Teifi valley. The work records the activities undertaken during the visits, as well as the journeys made to the various chapels and takes snapshots of these buildings in their current state. The main camera examines the spaces using formal filming techniques, slow zooms and pans, looking at how light enters, reflects and highlights the details. The sadness associated with the apparent loss of relevance of this tradition to new generations, and the difficulties in maintaining historic buildings faced by dwindling congregations, is countered by the beautiful architecture, craftsmanship and meticulous maintenance evinced therein, making apparent the importance of these buildings within the community past and present. “God is in the detail” Ludwig Mies van der Rohe

       + More details
       • Capel Bethel, Drefach Felindre

        02:52

        from jacob whittaker / Added

        35 Plays / / 0 Comments

        Mae’r ffilmiau hon yn dilyn prosiect ‘Olion Bysedd Acwstig’ o amgylch capeli yn nyffryn Teifi. Mae’r gwaith yn cofnodi’r gweithgareddau yn ystod yr ymweliadau, yn ogystal â’r siwrneiau a wnaethpwyd i’r capeli amrywiol, ac mae’n tynnu cipluniau o’r adeiladau hyn yn eu cyflwr cyfredol. Mae’r prif gamera’n archwilio’r lleoedd gan ddefnyddio technegau ffilmio ffurfiol, chwyddo a thremio araf, gan astudio sut mae golau’n dod i mewn, yn adlewyrchu ac yn amlygu’r manylion. Mae’r tristwch sy’n gysylltiedig â cholled ymddangosiadol perthnasedd y traddodiad hwn i genedlaethau newydd, a’r anawsterau sy’n wynebu cynulleidfaoedd prinnach wrth gynnal adeiladau hanesyddol, yn cael ei wrthwynebu gan y bensaernïaeth brydferth, y crefftwaith a’r gwaith cynnal a chadw gofalus iawn a welir yno, sy’n amlygu pwysigrwydd yr adeiladau hyn yn y gymuned, yn y gorffennol a’r presennol. _______________________________________________ This film series follows the ‘Acoustic Fingerprints’ project around chapels in the Teifi valley. The work records the activities undertaken during the visits, as well as the journeys made to the various chapels and takes snapshots of these buildings in their current state. The main camera examines the spaces using formal filming techniques, slow zooms and pans, looking at how light enters, reflects and highlights the details. The sadness associated with the apparent loss of relevance of this tradition to new generations, and the difficulties in maintaining historic buildings faced by dwindling congregations, is countered by the beautiful architecture, craftsmanship and meticulous maintenance evinced therein, making apparent the importance of these buildings within the community past and present. “God is in the detail” Ludwig Mies van der Rohe

        + More details
        • Capel Alltyblaca

         02:07

         from jacob whittaker / Added

         15 Plays / / 0 Comments

         Mae’r ffilmiau hon yn dilyn prosiect ‘Olion Bysedd Acwstig’ o amgylch capeli yn nyffryn Teifi. Mae’r gwaith yn cofnodi’r gweithgareddau yn ystod yr ymweliadau, yn ogystal â’r siwrneiau a wnaethpwyd i’r capeli amrywiol, ac mae’n tynnu cipluniau o’r adeiladau hyn yn eu cyflwr cyfredol. Mae’r prif gamera’n archwilio’r lleoedd gan ddefnyddio technegau ffilmio ffurfiol, chwyddo a thremio araf, gan astudio sut mae golau’n dod i mewn, yn adlewyrchu ac yn amlygu’r manylion. Mae’r tristwch sy’n gysylltiedig â cholled ymddangosiadol perthnasedd y traddodiad hwn i genedlaethau newydd, a’r anawsterau sy’n wynebu cynulleidfaoedd prinnach wrth gynnal adeiladau hanesyddol, yn cael ei wrthwynebu gan y bensaernïaeth brydferth, y crefftwaith a’r gwaith cynnal a chadw gofalus iawn a welir yno, sy’n amlygu pwysigrwydd yr adeiladau hyn yn y gymuned, yn y gorffennol a’r presennol. _______________________________________________ This film series follows the ‘Acoustic Fingerprints’ project around chapels in the Teifi valley. The work records the activities undertaken during the visits, as well as the journeys made to the various chapels and takes snapshots of these buildings in their current state. The main camera examines the spaces using formal filming techniques, slow zooms and pans, looking at how light enters, reflects and highlights the details. The sadness associated with the apparent loss of relevance of this tradition to new generations, and the difficulties in maintaining historic buildings faced by dwindling congregations, is countered by the beautiful architecture, craftsmanship and meticulous maintenance evinced therein, making apparent the importance of these buildings within the community past and present. “God is in the detail” Ludwig Mies van der Rohe

         + More details
         • Capel Tabernacl, Aberteifi

          03:44

          from jacob whittaker / Added

          49 Plays / / 0 Comments

          Mae’r ffilmiau hon yn dilyn prosiect ‘Olion Bysedd Acwstig’ o amgylch capeli yn nyffryn Teifi. Mae’r gwaith yn cofnodi’r gweithgareddau yn ystod yr ymweliadau, yn ogystal â’r siwrneiau a wnaethpwyd i’r capeli amrywiol, ac mae’n tynnu cipluniau o’r adeiladau hyn yn eu cyflwr cyfredol. Mae’r prif gamera’n archwilio’r lleoedd gan ddefnyddio technegau ffilmio ffurfiol, chwyddo a thremio araf, gan astudio sut mae golau’n dod i mewn, yn adlewyrchu ac yn amlygu’r manylion. Mae’r tristwch sy’n gysylltiedig â cholled ymddangosiadol perthnasedd y traddodiad hwn i genedlaethau newydd, a’r anawsterau sy’n wynebu cynulleidfaoedd prinnach wrth gynnal adeiladau hanesyddol, yn cael ei wrthwynebu gan y bensaernïaeth brydferth, y crefftwaith a’r gwaith cynnal a chadw gofalus iawn a welir yno, sy’n amlygu pwysigrwydd yr adeiladau hyn yn y gymuned, yn y gorffennol a’r presennol. _______________________________________________ This film series follows the ‘Acoustic Fingerprints’ project around chapels in the Teifi valley. The work records the activities undertaken during the visits, as well as the journeys made to the various chapels and takes snapshots of these buildings in their current state. The main camera examines the spaces using formal filming techniques, slow zooms and pans, looking at how light enters, reflects and highlights the details. The sadness associated with the apparent loss of relevance of this tradition to new generations, and the difficulties in maintaining historic buildings faced by dwindling congregations, is countered by the beautiful architecture, craftsmanship and meticulous maintenance evinced therein, making apparent the importance of these buildings within the community past and present. “God is in the detail” Ludwig Mies van der Rohe

          + More details
          • Capel Mair

           02:40

           from jacob whittaker / Added

           47 Plays / / 0 Comments

           Mae’r ffilmiau hon yn dilyn prosiect ‘Olion Bysedd Acwstig’ o amgylch capeli yn nyffryn Teifi. Mae’r gwaith yn cofnodi’r gweithgareddau yn ystod yr ymweliadau, yn ogystal â’r siwrneiau a wnaethpwyd i’r capeli amrywiol, ac mae’n tynnu cipluniau o’r adeiladau hyn yn eu cyflwr cyfredol. Mae’r prif gamera’n archwilio’r lleoedd gan ddefnyddio technegau ffilmio ffurfiol, chwyddo a thremio araf, gan astudio sut mae golau’n dod i mewn, yn adlewyrchu ac yn amlygu’r manylion. Mae’r tristwch sy’n gysylltiedig â cholled ymddangosiadol perthnasedd y traddodiad hwn i genedlaethau newydd, a’r anawsterau sy’n wynebu cynulleidfaoedd prinnach wrth gynnal adeiladau hanesyddol, yn cael ei wrthwynebu gan y bensaernïaeth brydferth, y crefftwaith a’r gwaith cynnal a chadw gofalus iawn a welir yno, sy’n amlygu pwysigrwydd yr adeiladau hyn yn y gymuned, yn y gorffennol a’r presennol. _______________________________________________ This film series follows the ‘Acoustic Fingerprints’ project around chapels in the Teifi valley. The work records the activities undertaken during the visits, as well as the journeys made to the various chapels and takes snapshots of these buildings in their current state. The main camera examines the spaces using formal filming techniques, slow zooms and pans, looking at how light enters, reflects and highlights the details. The sadness associated with the apparent loss of relevance of this tradition to new generations, and the difficulties in maintaining historic buildings faced by dwindling congregations, is countered by the beautiful architecture, craftsmanship and meticulous maintenance evinced therein, making apparent the importance of these buildings within the community past and present. “God is in the detail” Ludwig Mies van der Rohe

           + More details

           What are Tags?

           Tags

           Tags are keywords that describe videos. For example, a video of your Hawaiian vacation might be tagged with "Hawaii," "beach," "surfing," and "sunburn."