GUERILLA.film Plus

Joined
GUERILLA.film

User Stats

Profile Images

User Bio

(== NEW on GUERILLA.film ==! vimeo.com/channels/potenciall )

Nezávislá dokumentaristická skupina kriticky smýšlejících a filmařsky působících autorů. Jako GUERILLA.film se věnují dokumentárním tématům, jež akcentují záběr na projevy konkrétního sociálního problému, dysfunkce či nerovnosti. Uvědomují si společenský význam, úlohu a možnosti dokumentárního filmu, a to je důvodem jejich angažovaného tvůrčího postoje.

Kromě dokumentární tvorby se GUERILLA.film zabývá rozličnou audiovizuální tvorbou, od konceptuálního dokumentu, přes exprimentální film k inscenovaným krátkometrážním filmům, ale to již pod hlavičkou ToČím Žiju.

Skupinu GUERILLA.film založil v roce 2008 Tomáš Hlaváček ( guerillafilm.cz/PORTFOLIO.pdf ) - který spolu s Juliusem Majerníkem, Martinem Freundem a Petrou Hlaváčkovou tvoří hlavní členy.

- - - - - - -

V roce 2012 GUERILLA.film vyrobila dvanáctidilný dokumentární cyklus CROSSCULTURE GUIDE vycházející z autorského projektu Barbory Klímové - vimeo.com/channels/crosscultural

GUERILLA.film svým dokumentárním projektem Kill your Idol / Zabij svého Fuchse zastupovala československý pavilon na mezinárodním Bienále architektury v Benátkách (2012). Toto dílo bude součástí podzimního uměleckého festivalu v Lipsku 2013.

Dokumentární mapování Bienále 2012 od GUERILLA.film - vimeo.com/channels/biennale2012

Od roku 2012 pracuje GUERILLA.film na etnografickém časosběrném dokumentu Paměti romských dělníků / O leperiben v rámci stejnojmenného projektu - leperiben.cz. Produkce projektu probíhá do roku 2015, kdy bude dokumentární film uveden.

Video-artové dílo Revolta - Souboj - vimeo.com/tocimziju/souboj - od GUERILLA.filmu bylo vybráno na výstavu Art and Liberation: Europe 1943-67. Part one: Revolting People, která byla vestavená také ve vídeňském Museumsquartier. Výstavu připravovalo - f.e.a. Forum experimentelle architektur Vienna a 4AM - a byla zaměřena na spojení mezi historické, politické, filozofické a kulturní konotace této éry.

Propagačně-performativní videa mezinárodního filmového festivalu Brněnská šestnácka / Brno16 v roce 2011 - vimeo.com/channels/b16

GUERILLA.film audiovizuálně pokrývá projekty 4AM/Fóra pro architekturu a média - forum4am.cz - a participuje na mnohých jejích audiovizuálních projektech - vimeo.com/forum4am. Například projekt Urban Divan - vimeo.com/tocimziju/urbandivan - či Kompaktní město - vimeo.com/channels/compactcity

V roce 2011 G.film zpracovávala video příspěvky projektu TEDx - tedxbrno.cz / vimeo.com/channels/tedxbrno / youtube.com/playlist?list=PL28D357353D781296

⌧ kontakt ⌦
hlavacek@guerillafilm.cz

cinely.com/tomas.hlavacek/

⌧ facebook ⌦ facebook.com/pages/GUERILLAfilm/455575581160717

⌧ GUERiLLA.GRAPHiC ⌦ be.net/guerillagraphic

----------------------------------

An independent documentary group of critically minded and filmmaking active authors. As the GUERILLA.film they are engaged in the documentary themes which accentuate the shot on the symptoms of a particular social problem, dysfunction or inequality. They realize the social importance, the role and the possibilities of a documentary film and this is the reason for their engaged creative approach.

In addition to documentary films GUERILLA.film is engaged in diverse audiovisual creation, from a conceptual document over expeminetal movie to short acting films.

GUERILLA.film group was founded in 2008 by Tomas Hlavacek - cinely.com/talent/ - who together with Martin Freund, Julius Majerník and Petra Hlaváčková are the main members.

- - - - - - - - -
PORTFOLIO - guerillafilm.cz/PORTFOLIO.pdf
- - - - - - -

In 2012 GUERILLA.film produced documentary series CROSSCULTURE GUIDE based on Barbora Klímova author's project - vimeo.com/channels/crosscultural

GUERILLA.film 's documentary project Kill Your Idol / Kill your Fuchs represented the Czechoslovak pavilion at the International Biennale of Architecture in Venice (2012). This artwork will be exposed on the art exhibition in Leipzig in the autumn 2012.

From 2012 GUERILLA.film have been working on the ethnographic, long term observations documentary The memories of Roma workers / O leperiben within the same project - leperiben.cz. Production project runs until 2015, when it will be released.

GUERILLA.film covers audiovisual projects 4AM/Fóra for architecture and media - forum4am.cz - and participates in many of their audiovisual projects - vimeo.com/forum4am. For example Urban Divan project -vimeo.com/tocimziju/urbandivan - or a project Compact City - vimeo.com/channels/compactcity

A video-art artwork Revolt - Fight - vimeo.com/tocimziju/souboj - by GUERILLA.film - was chosen to a exhibition Art and Liberation: Europe 1943-67. Part one: Revolting People. The project was being launched in Gallery of architecture in Brno in January 2011 and from there start traveling through different European cities – Vienna’s Museumsquartier, Budapest etc.

Promotional, performative video of the International Film Festival Brněnská šestnácka / Brno16 v roce 2011 - vimeo.com/channels/b16

In 2011 G.film processed video posts of the project TEDx - tedxbrno.cz / vimeo.com/channels/tedxbrno / youtube.com/playlist?list=PL28D357353D781296

⌧ contact ⌦
hlavacek@guerillafilm.cz

cinely.com/tomas.hlavacek/

⌧ facebook ⌦ facebook.com/pages/GUERILLAfilm/455575581160717

⌧ GUERiLLA.GRAPHiC ⌦ be.net/guerillagraphic

Following

  1. DOK Leipzig
  2. Tereza Freyova
  3. Hypermarket Film Ltd.
  4. transmediale
  5. Amprods
  6. Samuel  Kristofski
  7. caleb wood
  8. Václav Peloušek
  9. Jiri Suchanek