Det humanistiske fakultet, UiB Plus

Joined
Bergen

User Stats

Profile Images

User Bio

Faga det vert undervist i og forska på ved Det humanistiske fakultetet er studiar av kultur i vid forstand. Ein prøver å forstå mennesket som sosialt og kulturskapande vesen ved å studere språk, litteratur, kunst, idear og livsformer.

External Links

Following

  1. TRACKS
  2. På Høyden
  3. Knut Melvær
  4. Knut Martin Tande
  5. Frontlosjen
  6. Magnus Halsnes
  7. MOF UiB
  8. UiB - Universitetet i Bergen