Umění v metru

Joined
Prague

User Stats

Profile Images

User Bio

Víceletý projekt Umění v metru se snaží zdůraznit ojedinělou kvalitu dopravního systému v Praze, kterou je přítomnost více než sta uměleckých děl v prostorách stanic metra ze 70. a 80. let 20. století. Jejich hodnota se odhaduje v řádech milionů korun a patří do kulturního dědictví naší země. Nově vzniklou snahou je na tato významná díla upozornit širokou veřejnost a představit je kvalitní a přístupnou formou. Po dvacetileté pomlce chce do prostor metra vnést nejrůznější formy současného výtvarného umění tak, aby se krátkodobé nebo dlouhodobé výtvarné intervence staly prostředkem pro identifikaci cestujících s metrem a účinnou formou komunikace.
Tato aktivita je nástrojem pro podporu mladých umělců a uměleckých škol.
Umění je zároveň možné brát jako jeden z nástrojů zvyšování úrovně kvality cestování, zvýšení sociální kontroly v prostoru metra, a tím snížení negativních projevů vandalismu.

External Links