Tara parquet

Joined
Desimirovac, Kragujevac, Srbija

User Stats

Profile Images

User Bio

Preduzeće "Tara" je proizvodjač širokog asortimana proizvoda od drveta koji po svojoj koncepciji i nameni zadovoljavaju potrebe kupaca, uključujući aspekt zaštite životne okoline. Takođe, pružamo usluge u izradi proizvoda po specijalnim zahtevima kupaca ispunjavajući pri tome, pored zahteva kvaliteta i kratke rokove isporuke po konkurentnim cenama.
Svojim poslovanjem težimo da zadovoljimo zahteve, potrebe i očekivanja svojih kupaca, kako bi se osigurao stalni rast preduzeća. Proizvodni program drvnih proizvoda stalno razvijamo i usavršavamo u skladu sa najnovijim saznanjima u oblasti proizvodnje i prerade drveta.

External Links