Hortus Excelsior

Joined
Warsaw

User Stats

Profile Images

User Bio

Hortus Excelsior to autorska pracownia specjalizująca się w konserwacji i rewaloryzacji historycznych założeń ogrodowych. Powstała z pasji jaką jest historia sztuki ogrodowej oferuje szeroki zakres usług świadczonych na rzecz ratowania ogrodowego dziedzictwa kultury.

Doświadczenie pogłębiane w teorii i praktyce zarówno na terenie Polski jak i za granicą w połączeniu ze wspomnianą pasją, daje gwarancję usług wykonanych na najwyższym poziomie.

Każdy ogród choć popdporządkowany mijającym trendom wedle których został ukształtowany, ma swoją indywidualną historię i charakter zanikający na przestrzeni czasu. Hortus Excelsior to pracownia zdolna przywrócić Państwa ogrodom i rezydencjom blask z czasów ich świetności.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hortus Excelsior is a proprietary studio specializing in the conservation and restoration of historic gardens. Created with passion for the garden art history, offers a wide range of services, helpful to rescue the cultural heritage.

Experience which was deepened in theory and practice, both in Poland and abroad ,combined with passion, is a guarantee of services performed at the highest level of quality.

Each garden has its own individual history and character which is passing by with time. Hortus Excelsior is able to restore your garden and to bring back the glow from the time of its glory.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hortus Excelsior ist ein privat Gartendenkmalfplege Büro. Es hat von einer Wut für Garten- und Kunstgeschichte aufgestanden. Wir bieten ein breites Dienstleistungsangebot um das Kultur- und Garten Erbe zu retten und wiederherzustellen.

Erfahrung, die wir sowohl auf polnischem Gebiet und in Deutschland vertiefen haben, in Verbindung mit der Leidenschaft , gibt die Garantie den Dienstleistungen die auf dem höchsten Niveau ausgeführt werden.

Jeder Garten hat seine individuelle Geschichte und Charakter die im Lauf der Zeit kann verloren sein. Hortus Excelsior kann die alte Pracht von Seinen Gärten und Residenzen wiederherzustellen.

External Links