AEPV Plus

Joined
Valencia

User Stats

Profile Images

User Bio

L’Associació d’Editors del País Valencià que fou fundada el 5 de setembre de 1990, està centrada en:

• La defensa, promoció i difusió de l’edició de llibres i publicacions editats per les editorials valencianes, parant especial esment i dedicació a les publicacions en valencià.
• La representació, gestió, foment i defensa dels interessos comuns de les editorials associades.
• La interlocució davant dels poders públics en assumptes que puguen afectar el sector.
• La informació, la formació, l’assessorament i la prestació de serveis als seus membres.
• I tot, per promoure el desenvolupament i el progrés de les empreses associades.

External Links