Vlado Dapčević

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

Vladimir Vlado Dapčević (1917-2001) - Revolucionar i dosledni internacionalista. Ceo svoj život proveo u borbi za ostvarenje komunističkih ideja. U svom životu je prešao put od ilegalnog partijskog rada, učešća u ratu i revoluciji, osvajanja vlasti, do hapšenja, progona i boravka u emigraciji. Zbog sukoba sa klasnim neprijateljem i borbe protiv revizionizma proveo više od 22 godine po zatvorima i logorima Jugoslavije.