Got Skills | GS Music

Joined
Rotterdam

User Stats

Profile Images

User Bio

Welcome to our Vimeo Page!

My name is Jason Jeandor and I am the founder and artistic director of Got Skills Society (including the indie music collective GS Music), which is based in Rotterdam the Netherlands.

Got Skills is an organisation that aims for success and progress on the fields of entertainment, theater and dance-education. We are 'one of a kind' and an uplifting variation to the worldwide dance and music business, the working fields we .

Our main drive is:
* to offer an essential contribution to the continuous & further development of urban art forms and urban artists, who want to be (semi)professionally active in dance or music. We help them to improve their personal/physical talent, artistic skills as well as their social skills. As we strive for satisfaction and artistic freedom!

Got Skills was founded in 2000 but has formally been relaunched in 2007 for the following main purposes:
1. to stimulate the collaboration between young artists despite their culutural background, religious believes, education level or sexual preferences
2. to bridge differences between:

* Knowledge & Experience
* Artistic & Commercial
* National & International
* Young & Old
* Black & White
* Gay & Straight
* Performer & Audience

As a 'Unity in Diversity' we express ourselves through dance and music and create new work by combining different styles to offer spectacular entertainment and music that makes you feel good!

Our company delivers professional entertainment & workshops for the most divers purposes. From fixed presentations to complete performances according to your wishes.
Get the best!

For more info check us out on: gotskills.nl

One Love,

Got Skills

"Creating Future & Making History in Dance and Music"

DUTCH::::

Welkom op onze Vimeo Page!

Mijn naam is Jason Jeandor en ik ben de oprichter en artistiek directeur van kreeg vaardigheden Society (inclusief het indie muziek collectief GS muziek), die is gebaseerd in Rotterdam Nederland.

Got Skills is een organisatie die streeft naar succes en vooruitgang op het gebied van entertainment, theater en dans-onderwijs inzet. Wij zijn 'one of a kind' en bieden een wezenlijke bijdrage aan en variatie op het wereldwijde industrie van dans en muziek.

Onze belangrijkste drive is:
* de continu/verdere ontwikkeling van urban kunstvormen en beoefenaars die (semi-) professioneel actief (willen) zijn binnen de dans of muziek. Wij helpen hen om hun persoonlijke/fysieke talent, artistieke vaardigheden, alsmede hun sociale vaardigheden verder te ontwikkelen. Hierbij wij streven wij naar tevredenheid en artistieke vrijheid!

Got Skills bestaat informeel sinds 2000, maar is formeel opgericht in 2007 met als doel:
1. ter stimulering van de samenwerking tussen jonge kunstenaars ondanks hun culturen achtergrond, religieuze gelooft, onderwijs niveau of seksuele voorkeur
2. verschillen te overbruggen tussen:

* kennis & ervaring
* artistiek & commerciële
* nationale & internationale
* Young & oude
* Zwart & wit
* Gay & straight
* Performer & publiek

Als een eenheid in diversiteit uiten wij onszelf door middel van dans en muziek en creëren wij nieuw werk door verschillende stijlen te combineren en spectaculaire entertainment aan te bieden, als muziek die je een goed gevoel geeft!

Ons bedrijf biedt professioneel entertainment & workshops voor de meest diverse doeleinden. Van bestaande producties tot en met presentaties compleet volgens uw wensen.
Boek de beste!

Voor meer info check ons op: gotskills.nl

One Love,

Got Skills

"Creating Future & Making History in Dance and Music"

External Links