Charlotte Engelmark

Joined

User Stats

Profile Images

User Bio

Introfondet er et nasjonalt pilotprosjekt som skal stimulere forretningsmessig utvikling i kulturnæringen i Tromsø-regionen. Fondet gir tilskudd til prosjekter som gir varig næringsinntekt for egen virksomhet - og som bidrar til omsetningsøkning hos samarbeidende virksomheter i kulturnæringen.

Les mer og søk tilskudd på introfondet.no

External Links