„Piękno polega na proporcji i blasku”
św. Tomasz z Akwinu

Jednym z najstarszych i jednocześnie najbardziej obszernych terminów w kulturze jest pojęcie formy. (Władysław Tatarkiewicz wymienia tylko pięć ogólnych jej znaczeń)

Arystoteles uważał że istota danej rzeczy, jej składnik konieczny, ujawniając się w jej wyglądzie czyni ją piękną. Zatem – pracując z danym materiałem, modyfikujemy możliwości wyglądu i odbioru danej rzeczy w taki sposób, aby „blask piękna” objawił się w niej i poprzez nią w całym splendorze.

Wydaje się że podobnie ma się sprawia z rzeczami niejednoznacznymi estetycznie – piękno „brzydkich przedmiotów” i turpizm u niektórych twórców surrealisycznych takich jak Roland Topor czy Salvador Dali również korzystają z tego procesu, tylko że w ich wypadku narzędziami są ambiwalentne skojarzenia widza oraz wynajdywanie skojarzeń estetycznych czerpiących z samej podświadomości, która jest właśnie omniestetyczna, albowiem potrafi dostrzec piękno nawet w padlinie, jak u Baudeleaire'a.
(piękno abstrakcyjne)

Kiedy myślimy o formie, słowo to kojarzy nam się najczęściej z regułami pracy nad danym zagadnieniem, o ograniczeniach które forma nam nadaje, ale też i o bezpieczeństwie i gwarancji zakończenia pracy w sposób zgodny z naszymi oczekiwaniami. Formę rozumiemy dwojako: jako pomysł wykonania czegoś, ale też jako materiał z którym pracujemy.

Co powoduje odczuwalną rożnicę między dziełem doskonale wykonanym, a jednak niepełnym
artystycznie oraz czymś genialnym w prostocie i mocy przekazu, mimo że nie do końca spełniającym kryteria formalne? Twórca musi najpierw tchnąć w materię swoją intencję a dopiero potem skorzystać z intelektu, woli i intuicji aby zatrzymać ją tam na stałe. Być może kieruje nim coś, co można by nazwać „koniecznością piękna”, bowiem właśnie poszkukiwanie najbardziej poruszających fragmentów duszy pozwala odróżnić rzemieślniczy epigonizm od geniuszu, kompleks mistrza od odwagi amatora.

„Daj wyraz samego siebie – oto, co ma znaczenie”
Deng Ming-Dao

Evelynn Glennie, utalentowana szkocka perkusistka która po utracie większkości słuchu w dzieciństwie „przestawiła się” na odczuwanie i słyszenie pewnych częstotliwości poprzez własne ciało powiedziała, że zawsze była i będzie muzykiem, nawet jeśli coś uniemożliwi jej granie na danym instrumencie.

Jak jednak wpływa na twórcę praca z różnymi materiałami? Jaka jest praca z własnym ciałem, drewnem, woskiem, muzyką graną na żywych istrumentach a muzyką „matematyczną”, całkowicie elektroniczną? Czy organiczność materiału ma znaczenie? Czy najpierw jest się artystą a dopiero potem np. muzykiem?

Kilka krótkich reportaży filmowych prezentujących twórców pracujących z różnymi materiałami i tworzących różne formy artystyczne ma na celu ukazanie uniwersalne dążenie artysty do utrwalenie własnej tożsamości przy jednoczesnym uhonorowaniu kształtu jaki ten wyraz konkretnie przybrał - i który to sposób wyrażania się jest ulubiony przez artystę.

(Kacper Majewski 2010)

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…