HELVER A TÍ OSTATNÍ

Autorskí tím: Viera Dubáčová (režisérka a herečka)
Jaro Viňarský (tanečník a choreograf)
Dušan Krnáč (výtvarník a scénograf)

Predkladaný divadelný tvar nie je ani činoherným ani tanečným predstavením. Nazvali sme si formu, ktorá nám pri tvorbe vyplynula akýmsi osobitým divadelným výjavom, ktorého hlavnými atribútmi je presne definovaný priestor, od ktorého sa odvvíja vlastné konanie herca a tanečníka. Priestor s nekompromisnými pravidlami prenesenými do fyzického výrazu. Telo hnané do extrémneho fyzického vypätia. Totálnosť konania v krutých podmienkach daných okolím. Keď sa už zdá, že môže nastať hlboký výdych a uvolnenie, nie je už cesta ako pomôcť telu aby, reagovalo na túto ponuku.

Toto "predstavenie" začalo pri čítaní divadelnej hry Ingmara Villquista, Helverova noc. To čo z hry pre nás ostalo ako smerodajné bola esencia, pocit, vnem, silný odkaz a aktuálnosť. Vzalo nám to slová, zastal zvuk. To sme premenili v priestor a v tichú prítomnosť na javisku. Helver je len jedným z mnoha "hrdinov" Villquista. Človek na okraji, prehliadaný, nepoužiteľný, iný, neprijateľný - taký ktorého je najlepšie zničiť. Helver a tí ostatní - a tí na druhej strane. My všetci. Kto je kde a čo z hranicou medzi?

-------------------------------------------------------------------

HELVER and Them

Created by: Viera Dubačová (director and actress)
Spring Viňarský (dancer and choreographer)
Dusan Krnáč (artist and stage designer)

No drama theatre. No contemporary dance. Story of two people suffering because of society around. People without place to settle down. Mother and Son. Man and Woman. Two bodies simply being in the extremely defined space. Who's Helver. Who's them. Who and where are you?

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…