"Tarih lisan-ı teessüfle bize ders veriyor ki: Saltanat-ı Arabın câzibesiyle A’cam, Araplara muhtelit olduklarından, Kelâm-ı Mudârî’nin melekesi denilen belâgat-ı Kur’âniyenin madenini müşevveş ettikleri gibi; öyle de, Acemlerin ve acemîlerin belâgât-ı Arabiyenin san’atına girdiklerinden, fikrin mecrâ-yı tabiîsi olan nazm-ı maânîden, zevk-i belâgatı nazm-ı lâfza çevirmişlerdir."
Yer: Muhakemat, İkinci Makale (Unsuru'l-Belâgat), Birinci Mesele
Açıklayan: Doç. Dr. Şadi Eren

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…