- නව වසරට නව අපේක්‍ෂා...
- පදිංචියට සූදානම්වන කිලිනොච්චිය...
- පානීය ජලය අහිමි අපේ උදවිය...
- සිංහල බ්ලොග් කරනයේ නව ප්‍රවණතා...

(Date of first Broadcast January 05, 2011)

Moving on from war and conflict to peace and development -
YATV presents DEVELOPMENT DIARIES
Politics and Policy; North East Reconstruction; Regional Voices and Diaspora Talk.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…