Information REMBRANDT project Musick's Monument:
web.me.com/hortense1/Night_Watch_Rembrandt/Amarilli_-_Saskia.html
Paula Bär-Giese soprano & Italian virginal
Hans Meijer - lutes

Amarilli, mia bella,
Non credi, o del mio cor dolce desio,
D'esser tu l'amor mio?
Credilo pur: e se timor t'assale,
[Dubitar non ti vale.]
Aprimi il petto e vedrai scritto in core:
Amarilli, Amarilli, Amarilli
è il mio amore.

op die wyse van soetROBBERTGHEN

Een schoonen brant / sticht schoonheyt in myn hert
een eedel bant / der eerbaerheyt verwerdt
my in den strick der minnen / waer door ick voel van binnen 3b+3b
een onghewoone smert

Aldus onvry / lyd ick door lieft onrust
in slaeuerny / vliedt ick des vryheyts lust
in treuren moet ick leuen / den strick is my beneuen
het vier wert niet geblust

Hoe salt gemoet ontdecken shertsen pyn
want [h]eusche groet sal haer gedachten zyn
die schoon is ryck van stamme compt wt der minnen vlamme
door dit swaer peinsen myn

Niet dat haer cracht die liefd in my verliest
vrees van veracht t’ontsteken thert bevriest
op dat als d’onbedachte die groot is van geslachte
myn jongher hert belieft

Des hemels heer can dees princesse jent
ist syn begeer my schencken t’een present
wilt doch dees machtich prince bidden so is myn winsche
dat hy blust myn torment

finus

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…