7SEDEM DOTYKOV

Autori: Alena Bušíková, Peter Isteník, Lukáš Matejka, Štefan Oliš, Monika Reháková, Helena Veličová, Katarína Vidová

Kurátori: Roman Gajdoš a Katarína Vidová

Miesto konania výstavy:
Bunker – Nitrianska galéria
Župné námestie 3, 949 01 Nitra

Vernisáž:
Štvrtok, 5. mája 2011 o 17hod.
Výstava potrvá do 12. 6. 2011
Výstava sa koná v rámci projektu Galéria mladých kurátorov.

nitrianskagaleria.sk/event/en-7seven-touches/

Výstavný projekt s názvom Sedem dotykov ponúka konfrontáciu prác mladých výtvarníkov, ktorých spoločným menovateľom je upriamenie pozornosti na ľudské zmysly – ich nedokonalosť, krehkosť, ako aj pokus o preverenie ich schopnosti vierohodne prenášať informácie. V širokom intervale médií (od konceptuálne ladených textových inštalácii až po zvukové a obrazové inštalácie) sa tak odohráva komunikácia s podzemným priestorom, ktorý oproti neosobnému galerijnému rámcu ponúka na platforme stiesnenia a neistoty silnejšie vyznenie diel. Na jednej strane tak nastáva kalkulované spochybňovanie logického myslenia a manipulovanie s diváckymi očakávaniami, na strane druhej ide o subjektívne definovaný vzťah k priestoru, času či o imitovanie atribútov živej biologickej štruktúry v podzemí.
Od ironickej horor found footage, ktorá sa navyše expanzívne rozpína do prostredia, čím radikálne nabúrava hranicu medzi filmom a realitou, cez komorné intervencie očakávajúce vstup a prítomnosť subjektu v neznámom prostredí, až po klamne usmerňované predpoklady a stereotypy vnímania, parazitujúce na divákových pochybnostiach sa tiahne spojnica medzi jednotlivými dielami. Touto spojnicou je určitá forma navigácie, topografická mapa zmyslových vnímaní, ktorých podstatou je zaujatie stanoviska k naučenému chápaniu vzťahov, pokus o nové definovanie zmyslovej orientácie a preverovanie limitov skutočnosti. Sedem dotykov prehodnocuje očakávania diváka a posúva ich za líniu, za ktorou už vidieť neznamená veriť.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…