In verband met het 500 jarig bestaan van het landgoed Wolfslaar in Breda waren er een week lang allerlei festiviteiten rondom dit gebeuren. Dit is deel 4. In de beeldentuin was er muziek van "Waiting for Yvonne" en Restaurant "Wolfslaar" had haar deuren opengesteld voor publiek.

In connection with the 500 anniversary of the estate in Breda Wolfslaar were one week long festivities surrounding this event. This is part 4. Music from "Waiting for Yvonne" and the Esatate was open for public.

De geschiedenis van Landgoed Wolfslaar voert ver terug in de geschiedenis. In de oostgevel van het Landhuis vinden we een steen die het jaartal 1694 vermeldt, maar vele, vele decennia eerder wordt in de archieven al gewag gemaakt van een ‘boerenhoeve, compleet met weilanden, akkers, een moestuin en een grote boomgaard.’ In de loop der tijd is deze boerenhoeve minstens vijf keer vernietigd en weer opgebouwd.

In 1862 geeft de toenmalige eigenares, barones Charlotte Storm-Cuypers opdracht tot de bouw van het statige, stijlvolle Landhuis en Koetshuis zoals wij deze tegenwoordig kennen. Haar erfgenamen verkopen het geheel in 1905. Tussen 1905 en 1947 wordt Landgoed Wolfslaar door verschillende families bewoond, totdat het in 1955 wordt verkocht aan de gemeente Breda. Achtereenvolgens fungeert Wolfslaar als kraamopleidingsinstituut, onderdeel van de Volkshogeschool Bouvigne en als kantoor van de Grontmij.

The history of estate Wolfslaar carries far back in history. In the eastern front of the Mansion, we find a stone that the year 1694 states, but many, many decades earlier in the archives already spoke of a farmhouse, complete with meadows, fields, a vegetable garden and a large orchard. "The over time, this farm at least five times destroyed and rebuilt.

In 1862, the then owner, Baroness Charlotte Storm Cuypers ordered the construction of the stately, elegant country house and coach house as we know today. Her heirs sold the whole of 1905. Between 1905 and 1947 Estate Wolfslaar by different families occupied in 1955 until it is sold to the city of Breda. Successively Wolfslaar serves as a maternity training, part of the People's University Bouvigne and office of

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…