Mae Cyrraedd y Nod yn un o fentrau Llywodraeth Cymru sydd wedi ei hanelu at leihau nifer y bobl ifanc yng Nghymru rhwng 11 a 19 oed nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) neu mewn perygl o fod yn y sefyllfa honno. Datblygwyd y prosiect er mwyn manteisio ar gyfleoedd ariannu sydd ar gael o raglen Cronfa Cymdeithasol Ewrop (ESF) yng Nghymru.

---

Reach the Heights is a Welsh Government initiative aimed at reducing the number of young people in Wales aged 11 – 19 years who are not in education, employment or training (NEET), or at risk of being so. The project has been developed to take advantage of the funding opportunities available from the European Social Fund (ESF) programme in Wales.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…