جلسۀ بیست و هفتم از مجموعه نشست‌های "انجمن فلسفی آگورا" در مورد موضوع دموکراسی
دانشگاه تورنتو - ۸ اکتبر ۲۰۱۱ همراه با رامین جهانبگلو

انقلاب فرانسه:
- بیشتر از انقلاب آمریکا یا انگلیس بر روی متفکران خاور میانهٔ و جهان سوم تاثیر گذار بوده است.
- یکی از مهمترین وقایع تاریخی مدرنیته است.
- موجب شده است که در تقریبا همهٔ اروپا و آسیا جنبشهای آزادی خواهانه، ناسیونالیستی اتفاق بیفتد.
- از دست آوردهای این انقلاب بازگرداندن مردم به فضای عمومی بوده است.
- این انقلاب، انقلاب بازرگانان، نخبگان، مردم عادی و حتی برخی از اشرفیان بوده است.
- یکی از مهمترین پیامهای این انقلاب به بشریّت این است که چیزی به عنوان حق الهی وجود ندارد (تقدس زدایی و جدا کردن حاکمیت از حکومت)
- بسیاری از متفکران مانند متفکران مارکسیسم انقلاب فرانسه را به دیدگاهی اقتصادی برسی میکنند. آنها دلایل ایجاد انقلاب را در مسائل ۱۹۸۸ در قحطی و ترس بزرگ میدانند و انقلاب فرانسه را یک جنگ طبقاتی میخوانند. (با اینکه این تفکر صحیح است نباید ضعف دولت را در آن زمان نادیده گرفت)
- یکی دیگر از دلایل وجود انقلاب فرانسه ریشههای فکری در جامعه آن زمان است. (انقلاب فرانسه امکان پزیرشد زیرا وجودش قابل تفکر و تصور شده بود)
- چه ایدههایی باعث وقوع انقلاب فرانسه شدند؟
۱. فکر عامه، گستره همگانی
۲. جمهوری و جمهوری خواهی
۳. حق طبیعی
- رفته رفته این سه ایده تبدیل به سه گفتمان میشوند:
۱) گفتمان عدالت- هدف اول انقلاب فرانسه-> کم کردن قدرت پادشاهی و رفته رفته سرنگونی آن حکومت
۲) گفتمان ارادهٔ جمعی یا مردمی- حاکمیت مردم نتیجهٔ ارادهٔ مردم است
۳) گفتمان فضیلت- خیر مردمی و سعادت همگانی

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…