De concurrentiepositie van de Nederlandse kust staat onder druk. Het ontbreken van een duidelijk profiel voor de individuele kustplaatsen speelt hier een belangrijke rol in. Met dit project heeft Atelier Kustkwaliteit (atelierkustkwaliteit.nl) een koppeling gemaakt tussen kustveiligheidsmaatregelen, de gebruiksmogelijkheden, en de ruimtelijke kwaliteit van de bestudeerde kustplaatsen. De opgave is het kustproduct (totaal aan voorzieningen en accommodaties) te innoveren en verbeteren door een kwaliteitsslag vanuit de basis van een versterking van bestaande identiteiten (kernkwaliteiten, authenticiteit, uniciteit). Voor elk van de strategieën is een korte animatie gemaakt waarin de maatregelen tot 2100 gevisualiseerd zijn. Al deze video's zijn op dit kanaal te vinden. Bovendien verschijnen de resulaten van het deelproject waar .FABRIC (fabrications.nl) aan bij heeft gedragen binnenkort in boekvorm.

Beoogd doel na ingrijpen
De noordpier wordt verlengd en verstevigd. De versteviging reduceert golfoverslag en maakt van (een deel van) de noordpier de primaire waterkering. Door verlenging wordt extra sedimentatie in de oksel van de pier gecreëerd ten koste van afslag ten noorden van Wijk aan Zee. Door middel van een reeks afsluitbare keringen wordt de haven tijdens hoge waterstanden beschermd. Afhankelijk van de daadwerkelijke zeespiegelstijging kunnen deze maatregelen gefaseerd aangelegd worden. De verwachting is dat een stormvloedkering nodig zal zijn vanaf een zeespiegelstijging van vijftig centimeter en/of als de economische waarde van de haven fors is toegenomen. Door de afsluitbare keringen wordt de te beschermen kustlijn verkort en het huidige buitendijkse gebied binnen de waterkering gebracht. De aanleg van een dergelijke kering voorkomt het meerdere malen aanpassen van de zeesluizen aan nieuwe hydraulische condities als gevolg van zeespiegelstijging. Daarmee functioneert de kering als veiligheidsmaatregel voor achterliggende gebieden langs het Noordzeekanaal.

Bovenstaande beschrijving is gebaseerd op de vingeroefening uitgevoerd tijdens het Atelier Wijk aan Zee en het Atelier IJmuiden. De ontwerpers onderstrepen dat (intensief) technisch onderzoek m.b.t. de waterveiligheid, de morfologische en ecologische effecten nodig is om inzicht te krijgen in de risico’s en effecten voor de omgeving.

Projectleiding:
Olv Klijn
Eric Frijters

Project team:
Bas Driessen
Siebe M. Voogt
Ivo de Jeu
Greta Mozzachiodi
Nuria Ripoll

Atelier Kustkwaliteit is een (onafhankelijke) werkplaats gericht op het ontwikkelen, ontwerpen, verdiepen, verspreiden en bediscussiëren van nieuwe ideeën voor veiligheid en ruimtelijke kwaliteit van de Nederlandse kust. Het atelier wordt mogelijk gemaakt door de initiatiefnemers en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

Voor contact of meer informatie verwijzen wij naar onze website: Atelierkustkwaliteit.nl

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…