Cover 22/4 skriv

premiär lördag 28 januari 2012 på Dansens Hus

väggskrift - rörtext - svalgtramp - kryplava - stava trava - på utkanten eller mitt i

Cristina Caprioli Linda Blomqvist Emelie Johansson Madeleine Lindh och Tina Eriksson Fredriksson - textunderlag Sloth av Aase Berg

cover22 missriktar koreografi mot andra språk och morfologier, till det entydiga, mångtydiga, analoga, obegripliga, taktlösa. Mot överdrift och överträdande. Genom en rad omständliga omständigheter. Via det (påtvingade) intima, i det (föreslagna) gemensamma.

ccap2011-2012 produktion med stöd från Statens Kulturråd och Stockholms stads Kulturförvaltning

ccap producenter Christina Degerström och Tina Eriksson Fredriksson

ljus och teknik Tobias Hallgren och Fredrik Lundström - Lumination

kamera Sepidar Hosseini
redigering Madeleine Lindh

cover22/4 write

premiere saturday january 28th 2012 at Dansens Hus

wall writing – pipe text – gorge tramp – crawl lava – spelling stacking – on the edge of

the space and center stage

by and with Cristina Caprioli Linda Blomqvist Emelie Johansson Madeleine Lindh and Tina Eriksson Fredriksson text: Sloth by Aase berg

cover22 deviates choreography towards other languages and morphologies, towards the analogue unambiguous, incomprehensible, tactless. Towards excess and transgress. By a number of overkills.

By the (forced upon) intimate, inside the (proposed) mutual.

ccap producers Christina Degerström and Tina Eriksson Fredriksson

lights sound and technique Tobias Hallgren and Fredrik Lundström - Lumination

camera Sepidar Hosseini
edit Madeleine Lindh

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…