PES (publicacion experimental standard)

pes/1 Roger Guaus/el creient

D’aquí cap aquí: El creient.
Demanar-li al Roger que investigui, des de la fotografia, la muntanya de Montserrat sense saber que la història del Roger està estretament lligada a la muntanya i a la seva mare de déu.
Ens agrada el Roger perquè dispara amb l’estómac, la càmera es converteix en una extensió de les seves emocions, un òrgan nou que caça imatges, que dispara contra tot allò que te al davant, gairebé sense mirar, utilitzant, com a motor, la força de l’instint. I en segon lloc, la seva proposta intervé en una transformació de l’imaginari col·lectiu des del moment en què els seus treballs estan reinventant constantment l’objecte de cohesió social per excel·lència en l’esfera de la intimitat: l’àlbum de família.

De aquí hacia aquí: El creient.
Pedirle a Roger que investigue, desde la fotografía, la montaña de Montserrat sin saber que la historia de Roger está estrechamente vinculada a la montaña y a la virgen.
Nos gusta Roger porque dispara con el estómago, la cámara se convierte en una extensión de sus emociones, un órgano nuevo que caza imágenes, que dispara contra todo lo que tiene delante, casi sin mirar, utilizando, como motor, la fuerza del instinto. Y en segundo lugar, su propuesta interviene en una transformación del imaginario colectivo desde el momento en el que sus trabajos están reinventando constantemente el objeto de cohesión social por excelencia en la esfera de la intimidad: el álbum de familia.

From here to here: El creient.
To ask Roger to use photography to investigate the mountain of Montserrat without knowing that Roger’s story is closely linked with the mountain and the Virgin.
We like Roger because he shoots from the stomach; the camera becomes an extension of his emotions, a new organ for capturing images, and he shoots everything that stands before him almost without looking, using the power of his instincts as an engine. Second, his approach intervenes in a transformation of the collective imaginary because his works are constantly reinventing the subject of social cohesion par excellence in the sphere of intimacy: the family album.

standardillustrated.com

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…