On April, 2012 Latvia was visited by the Mire and Forests experts from Estonia, who represented forest managers, as well as constructor companies, who deal with elaboration of technical designs for dam building on drainage ditches on the Nature reserves in Estonia.

2012. gada aprīlī Latvijā viesojās purvu un mežu eksperti no Igaunijas, kuri pārstāvēja mežu apsaimniekotājus, kā arī projektēšanas firmas, kuras veic tehnisko projektu izstrādi dambju būvei uz nosusināšanas grāvjiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Igaunijā.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…