Holywood je experimentální 8mm film, který ilustruje deníkový text mého dědy. Film je pomyslně rozdělen do dvou částí - "krajiny vzpomínek" a "krajiny obav a smrti". Děda zde vzpomíná na své dětství v Dolních Loučkách, které je ale spojeno se smrtí jeho dědy, kamarádů, které tam v dětství měl a v neposlední řadě také místem, kde chce stanou na poslední odpočinek. V druhé části se prolíná jeho postava s "krajinou obav", která je natočena v okolí Litvínova, bezútěšná krajina ilustruje jeho obavy z domova důchodců a postupné ztráty vůle k životu. Sám tuto krajinu ilustrativně prochází a snaží se najít své spasení.

Holywood is an experimental 8mm film that illustrates the text in a diary of my grandfather. The film is notionally divided into two parts - a "landscape of memories" and "landscape of fear and death". Grandpa here remembers his childhood in Dolní Loučky, which is also associated with the death of his grandfather, friends, that there he had in childhood and last but not least, the place where he wants to become his last rest. In the second part of his character is intertwined with the "landscape of fear" which is filmed near Litvinov, bleak countryside illustrated his concern about a retirement home and a gradual loss of his will to live. He illustratively passes through this country and trying to find his salvation.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…