Matej Vakula (1981) skúma vo svojej intermediálnej tvorbe spôsoby, akými je používaný a politizovaný verejný priestor. Jeho umelecký výskum je založený na princípoch do-it-yourself či open source, ktoré aplikuje na problematiku verejnej sféry, reflektujúc tematiky bezpečnosti a slobody, globálneho a lokálneho, privatizácie, politického a osobného atď. Jeho ambíciou je prispieť svojimi projektmi, založenými na využívaní nástrojov umeleckej intervencie, performance, radikálnej geografie archívu, zdieľania, softvéru a internetového umenia, k pozitívnej sociálnej zmene spoločnosti.

In his intermedial works, Matej Vakula (1981) studies the ways in which the public space is used and politicized. His artistic research is based on the do-it-yourself or the open source principle applied in the public sector, reflecting on such subject matters as safety, freedom, the global and the local, privatization, the political and the personal etc. Through his projects based on utilizing the means of artistic intervention, performance, radical archive geography, sharing, software and internet art, he aspires to contribute to a positive social transformation of the society.

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…