This project is in a process of realization. It means that I’m still working on this series of objects.

In this occasion, it is mummy of Mickey Mouse with a pharaoh mask, covered with golden folio (As you know, such objects usually cover the mummies, as it is in Ancient Egyptian tradition.) The mummy is made by textile patches over silicate base, coloured with acrylic colours. Under the mummy, in the pedestal on which it is placed, there is a hidden mobile phone jamming device. It acts as a "curse" of the mummy.

Concept: ------------

My idea is to create a kind of strange and bizarre parallel between the Ancient Egyptian art and some „contemporary“ American icons (as for example: a mummy of Coca-Cola bottle). Born by the will of somebody to replace the real values of the ideas, which makes the world go around, the commercial reality of American icons usually presents life much more luxurious and wasteful than as it is. Dealing with it and the religious and sacred function of mummies, this series of works is a part of my quest of finding the meaning and function of art in nowadays society.

However, in other hand, this sculpture could be seen as pure esthetic object only. Everybody from the observers can decide by himself.

Български: -----------

Този проект е в процес на реализация. Това означава, че все още се работи по тази серия от обекти.

В този случай, това е мумията на Мики Маус с фараонска маска, покрита със златно фолио (Както знаете, такива обекти обикновено покриват мумията, тъй както е в Древноегипетската традиция). Мумията е изработена от оплетени текстилни парчета върху силикатна основа, оцветени с акрилни бои. Под мумията, в постамента, върху който тя е поставена има скрито заглушаващо мобилни телефони устройство. То играе ролята на „проклятие“ на мумията.

. Концепция: ---- --------

Идеята ми е да се създаде един вид на свеообразен и странен паралел между древноегипетското изкуство и някои "съвременни" американски икони (като например: мумия на бутилка Coca-Cola). Родена от желанието на някой да замени реалната стойност на идеите, които движат света, комерсиалната действителност на американските икони обикновено представя живота много по-луксозен и разточителен, отколкото той като е. Заиграейки се с него и с религиозната и свещена функция на мумиите, тази серия на произведения е плод на стремежа ми за намиране на смисъла и функцията на изкуството в съвременното обществото.

Въпреки това, от друга страна, тази скулптура би могло да се разглежда като чисто естетически обект само. Всеки от наблюдателите може да реши сам.

Нено

Loading more stuff…

Hmm…it looks like things are taking a while to load. Try again?

Loading videos…